PL

EN

Zieleń Miejska

Magazyn tworzony przez pasjonatów zieleni, architektury krajobrazu, naukowców i praktyków, pomocny dla wszystkich zainteresowanych aranżacją przestrzeni miejskiej.

Czasopismo wydawane jest od 2007 r. w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. Miesięcznik trafia m.in. do rąk przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów utrzymania zieleni, projektantów krajobrazu oraz towarzystw budownictwa społecznego, a także indywidualnych odbiorców.

W nowoczesny sposób pokazuje oryginalne projekty, podpowiada, jakie rośliny dobrać w nietypowych miejscach w miastach, a także udziela praktycznych porad służących poprawie jakości zieleni miejskiej.

 

Czasopismo redagowane jest z podziałem na działy

Informacje – branżowe ciekawostki, przegląd inwestycyjny oraz kalendarium wydarzeń informacji z Polski i świata.
W Strefie Zieleni – konkursy, wywiady, podejmowane inicjatywy, edukacja ekologiczna.
Architekt Krajobrazu – problematyka związana z zawodem architekta krajobrazu, prezentacja ciekawych postaci z tej dziedziny, kształcenie architektów krajobrazu na świecie.
Inspiracje – nowe nurty, międzynarodowe wystawy.
Parki i Ogrody – prezentacje ogrodów, parków i zieleńców, zieleń na cmentarzach.
Ochrona i Pielęgnacja – zabiegi pielęgnacyjne, walka ze szkodnikami, leczenie.
Technika – nowoczesne rozwiązania w zakresie zieleni.
Rośliny – dobór roślin, opis gatunków, przykłady rabat i kwietników.
Projekty i Realizacje – przykłady realizowanych projektów i inwestycji zarówno z kraju, jak i z zagranicy, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów.
Kształtowanie Przestrzeni – mała architektura, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu.
Prawo i Zarządzanie – ochrona prawna zieleni, drzew i krzewów, zamówienia publiczne, finansowanie inwestycji, standardy, promocja.

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne.  W 2012 r. „Zieleń Miejska” patronowała około dwudziestu imprezom branżowym. Miesięcznik obecny jest m.in. na:

Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa

Targi Ogrodnicze GARDENIA

Konferencja Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie, praktyka

Targi Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony Design

Targi Ogrodnicze EDEN

Konferencja Naukowa Wzornictwo Ogrodowe

Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska

Międzynarodowa Wystawa ZIELEN TO ZYCIE

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zielone Miasto

Ogólnopolska Konferencja Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta

Forum Architektury Krajobrazu

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA

Redakcja

Rada Programowa

prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Akademia Rolnicza, Poznań

prof zw. dr hab. Adam Guła
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik
Politechnika Gdańska

mgr inż. Krystyna Poślednia
Poseł na Sejm RP

prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Politechnika Poznańska

dr hab. Włodzimierz Urbaniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Współpraca

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
 Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij