PL

EN

Zieleń Miejska

Magazyn tworzony przez pasjonatów zieleni, architektury krajobrazu, naukowców i praktyków, pomocny dla wszystkich zainteresowanych aranżacją przestrzeni miejskiej.

Czasopismo wydawane jest od 2007 r. w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. Miesięcznik trafia m.in. do rąk przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów utrzymania zieleni, projektantów krajobrazu oraz towarzystw budownictwa społecznego, a także indywidualnych odbiorców.

W nowoczesny sposób pokazuje oryginalne projekty, podpowiada, jakie rośliny dobrać w nietypowych miejscach w miastach, a także udziela praktycznych porad służących poprawie jakości zieleni miejskiej.

 

Czasopismo redagowane jest z podziałem na działy

Informacje – branżowe ciekawostki, przegląd inwestycyjny oraz kalendarium wydarzeń informacji z Polski i świata.
W Strefie Zieleni – konkursy, wywiady, podejmowane inicjatywy, edukacja ekologiczna.
Architekt Krajobrazu – problematyka związana z zawodem architekta krajobrazu, prezentacja ciekawych postaci z tej dziedziny, kształcenie architektów krajobrazu na świecie.
Inspiracje – nowe nurty, międzynarodowe wystawy.
Parki i Ogrody – prezentacje ogrodów, parków i zieleńców, zieleń na cmentarzach.
Ochrona i Pielęgnacja – zabiegi pielęgnacyjne, walka ze szkodnikami, leczenie.
Technika – nowoczesne rozwiązania w zakresie zieleni.
Rośliny – dobór roślin, opis gatunków, przykłady rabat i kwietników.
Projekty i Realizacje – przykłady realizowanych projektów i inwestycji zarówno z kraju, jak i z zagranicy, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów.
Kształtowanie Przestrzeni – mała architektura, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu.
Prawo i Zarządzanie – ochrona prawna zieleni, drzew i krzewów, zamówienia publiczne, finansowanie inwestycji, standardy, promocja.

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne.  Miesięcznik obecny jest m.in. na:

Forum Architektury Krajobrazu

Konferencja Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie, praktyka

Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice

Międzynarodowa Wystawa ZIELEN TO ZYCIE

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Zielone Miasto

Ogólnopolska Konferencja Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta

Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa

Targi Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony DesignKONTAKT

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Prof. zw. dr hab. Adam Guła
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wydział Energetyki i Paliw

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij