PL

EN

Wydawnictwa

Abrys od ponad dwudziestu pięciu lat informuje i przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W 1991 r. powstało czasopismo "Przegląd Komunalny", które dziś uznawane jest za najbardziej poczytny miesięcznik branżowy. Coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska sprawiło, że Abrys w 2001 r. rozpoczął wydawanie kolejnych periodyków: "Recyklingu" i "Czystej Energii", które uzupełniają tematykę poruszaną w "Przeglądzie Komunalnym". Dwa lata później, w 2003 r., zadecydowano o stworzeniu czasopisma dla branży wodno-ściekowej, i tak powstał miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja". Nie tylko gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii czy gospodarka wodno-ściekowa są tematami poruszanymi przez periodyki Abrysu. Od 2007 r. również tematyka przestrzeni miejskiej jest popularyzowana przez miesięcznik "Zieleń Miejska". W wyniku dążenia do kompleksowych rozwiązań, miesięczniki Abrysu stały się liderami na rynku czasopism branżowych. Ich fachowość oraz tematyka wielokrotnie były doceniane przez różne organizacje branżowe. Redakcje periodyków posiadają ogromne doświadczenie, które każdego roku owocuje nowymi inicjatywami, takimi jak seminaria redakcyjne, debaty branżowe czy spotkania targowe. Dzięki temu Abrys słynie nie tylko z działalności wydawniczej, ale również z organizowania spotkań z czytelnikami oraz innymi osobami, którym bliska jest idea ochrony środowiska. Stale aktualizowana tematyka dopasowana do potrzeb rynku sprawia, że miesięczniki Abrysu są traktowane jako rzetelne źródła informacji. Obecnie na łamach "Przeglądu Komunalnego" oraz "Recyklingu" możemy śledzić zmiany w branży jakie zachodzą po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Abrys wydaje także:

  • Cykliczne dodatki specjalne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz sugestie czytelników, a przy tym poruszają problematykę ochrony środowiska w polskich miastach i regionach.
  • Książki znanych specjalistów związanych z szeroko pojmowaną ochroną środowiska.

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij