PL

EN

Wodociągi-Kanalizacja

Czasopismo w całości poświęcone tematyce wod-kan. Wydawane od 2003 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy, czytane przez przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, miast, gmin, powiatów, firm branżowych, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, biur inżynierskich oraz uczelni wyższych.

 

Miesięcznik wskazuje sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, opisuje przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, prezentuje aktualne przepisy prawne wraz z ich interpretacją, a także informuje o sposobach finansowania inwestycji.

Działy czasopisma

Aktualności – opisy zakończonych przetargów na inwestycje wod-kan, przegląd mediów krajowych i zagranicznych, relacje z targów i konferencji, informacje na temat aktualnych wydarzeń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz kalendarium spotkań branżowych,

Temat numeru – porusza najbardziej aktualne i ważne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnienia,

Wywiad – prezentacja poglądów i koncepcji z zakresu gospodarki wod-kan uznanych autorytetów w branży oraz przedstawicieli administracji rządowej,

Opinie – komentarze przedstawicieli branży wod-kan, świata nauki oraz instytucji państwowych na temat aktualnych zagadnień i problemów,

Pomniki techniki – prezentacja zabytków architektonicznych oraz historycznych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, pozostających w ciągłej eksploatacji,

Wod-Kan-Net – analiza branżowych stron internetowych,

Informatyka – omówienie rozwiązań informatycznych pomocnych w zarządzaniu, monitoringu i eksploatacji systemów wod-kan,

Prezentacje – opisy projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan,

Prawo – interpretacja krajowego i międzynarodowego prawa branżowego oraz jego nowelizacji,

Nowe technologie – przegląd innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań,

Finanse-Zarządzanie – prezentacja źródeł finansowania projektów proekologicznych, sposobów ich pozyskania oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan,

Zaopatrzenie w wodę – charakterystyka procesu poboru, przetwarzania oraz dostawy wody do odbiorców,

Kanalizacja – informacje dotyczące systemów odprowadzania ścieków (budowy, modernizacji) oraz problemów eksploatacyjnych,

Oczyszczanie ścieków – prezentacja stosowanych technologii oczyszczania ścieków,

Edukacja – opisy projektów i działań związanych z edukacja ekologiczna,

Raport wod-kan – stała rubryka poruszająca aktualne zagadnienia dotyczące eksploatacji systemów wodociągowych

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne. W 2017 r. „Wodociągi-Kanalizacja” będą patronowały około trzydziestu imprezom branżowym. Miesięcznik w 2017 r. obecny będzie m.in. na:

Nazwa konferencji

Termin i miejsce

Organizator

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

9-10.02.2017, Polańczyk

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

III Forum Ochrony Środowiska „Ochrona środowiska jako element strategii odpowiedzialnego rozwoju”

06-07.03.2017, Warszawa

IGWP

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

23-24.03.2017, Licheń

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

23-24.03.2017, Międzyzdroje

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”

Wasser Berlin International 2017

28-31.03.2017, Berlin

Messe Berlin GmbH

VI Konferencja „Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych”

19-21.04.2017, Krynica-Zdrój

PZITS Kraków

II Międzynarodowa Konferencja Odorowa MKO 2017

20-21.04.2017, Kraków

Environmental Odour Consulting

XII Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

25-26.04.2017, Radom

Abrys

Szkolenie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków – cz. I

26-27.04.2017

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

II Międzynarodowy Kongres ENVICON WATER

16-17.05.2017, Bydgoszcz

Abrys

XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

16-18.05.2017, Bydgoszcz

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

czerwiec 2017

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

czerwiec 2017

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

VIII Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

06-07.06.2017, Lublin

Abrys

XXVII Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego

sierpień 2017

-

Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

wrzesień 2017

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”

XI Konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

19-21.09.2017

Abrys

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

październik 2017

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HYDROSILESIA

październik 2017

Expo Silesia

XV Konferencja Gospodarka wodno-ściekowa

3-4.10.2017

Abrys

XIX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

17-20.10.2017, Poznań

Abrys

Targi Pol-Eco-System

17-20.10.2017, Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

II Konferencja energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan

24-25.10.2017, Katowice-Tychy

Abrys

Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

grudzień 2017

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”

KONTAKT

Redakcja Wodociągi-Kanalizacja

Redakcja Wodociągi-Kanalizacja

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska

dr inż. Henryk Bylka
Sekretarz Komitetu
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. January Bień
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. Jacek Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna C. Majewska
Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Politechnika Poznańska

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij