PL

EN

Wodociągi-Kanalizacja

Czasopismo w całości poświęcone tematyce wod-kan. Wydawane od 2003 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy, czytane przez przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, miast, gmin, powiatów, firm branżowych, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, biur inżynierskich oraz uczelni wyższych.

 

Miesięcznik wskazuje sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, opisuje przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, prezentuje aktualne przepisy prawne wraz z ich interpretacją, a także informuje o sposobach finansowania inwestycji.

Działy czasopisma

Aktualności – opisy zakończonych przetargów na inwestycje wod-kan, przegląd mediów krajowych i zagranicznych, relacje z targów i konferencji, informacje na temat aktualnych wydarzeń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz kalendarium spotkań branżowych,

Temat numeru – porusza najbardziej aktualne i ważne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnienia,

Wywiad – prezentacja poglądów i koncepcji z zakresu gospodarki wod-kan uznanych autorytetów w branży oraz przedstawicieli administracji rządowej,

Opinie – komentarze przedstawicieli branży wod-kan, świata nauki oraz instytucji państwowych na temat aktualnych zagadnień i problemów,

Pomniki techniki – prezentacja zabytków architektonicznych oraz historycznych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, pozostających w ciągłej eksploatacji,

Wod-Kan-Net – analiza branżowych stron internetowych,

Informatyka – omówienie rozwiązań informatycznych pomocnych w zarządzaniu, monitoringu i eksploatacji systemów wod-kan,

Prezentacje – opisy projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan,

Prawo – interpretacja krajowego i międzynarodowego prawa branżowego oraz jego nowelizacji,

Nowe technologie – przegląd innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań,

Finanse-Zarządzanie – prezentacja źródeł finansowania projektów proekologicznych, sposobów ich pozyskania oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan,

Zaopatrzenie w wodę – charakterystyka procesu poboru, przetwarzania oraz dostawy wody do odbiorców,

Kanalizacja – informacje dotyczące systemów odprowadzania ścieków (budowy, modernizacji) oraz problemów eksploatacyjnych,

Oczyszczanie ścieków – prezentacja stosowanych technologii oczyszczania ścieków,

Edukacja – opisy projektów i działań związanych z edukacja ekologiczna,

Raport wod-kan – stała rubryka poruszająca aktualne zagadnienia dotyczące eksploatacji systemów wodociągowych

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne. W 2016 r. „Wodociągi-Kanalizacja” będą patronowały około trzydziestu imprezom branżowym. Miesięcznik w 2016 r. obecny będzie m.in. na: 

Nazwa konferencji

Termin

Organizator

Konferencja „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”

2-3 lutego 2016

Abrys

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

4-5 lutego 2016

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

II Forum Ochrony Środowiska

15-16 lutego 2016

IGWP & Stowarzyszenie Dialog i Rozwój

XIV Konferencja „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10.000 RLM

marzec 2016

Abrys

V Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody

marzec 2016

Wydział Biologii UAM w Poznaniu

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

10-11 marca 2016

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”

16-18 marca 2016

Politechnika Śląska

Konferencja Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego

marzec 2016

ZFW

Konferencja „Zarządzanie siecią wodociągową – jak skutecznie ograniczać straty wody”

kwiecień 2016

Abrys

Konferencja „Alternatywne metody zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych”

kwiecień 2016

Abrys

VII Międzynarodowa Konferencja „Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2016”

12-14 kwietnia 2016

Politechnika Świętokrzyska, Wydawnictwo NBI Media

XI Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

maj 2016

Abrys

XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

10-12 maja 2016

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska

29 maja-01 czerwca 2016

Politechnika Lubelska

IFAT 2016

30 maja-03 czerwca 2016

Messe Munchen

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

czerwiec 2016

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

VII Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

czerwiec 2016

Abrys

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2016

9-10 czerwca 2016

Politechnika Rzeszowska

Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”

19-22 czerwca 2016

PZITS Poznań

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy Gospodarki Wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych

22-24 czerwca 2016

Politechnika Białostocka

XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego

sierpień 2016

Wodociągi Wałbrzych

X Konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

wrzesień 2016

Abrys

Światowa Konferencja Hydrofitowa 2016

wrzesień 2016

Politechnika Gdańska

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

październik

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

XVII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

październik 2016

Abrys

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

11-14 października 2016

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HYDROSILESIA

26-27 października 2016

Expo Silesia

Konferencja Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych

1-2 grudnia 2016

PRIK

II Konferencja „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”

listopad 2016

Abrys

KONTAKT

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

Urszula Wojciechowska – sekretarz Rady Programowej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska

dr inż. Henryk Bylka
Sekretarz Komitetu
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. January Bień
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. Jacek Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna C. Majewska
Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Politechnika Poznańska

 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij