PL

EN

Konferencja Bioenergia w rolnictwie

Data 21.01.2016

Opis

Ponad 90% terytorium Polski to tereny wiejskie charakteryzujące się specyficznymi warunkami. Wykorzystanie

na tych obszarach odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju tych terenów. Zróżnicowanie zasobów regionów wiejskich stwarza duże możliwości kreowania innowacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Komfort energetyczny kraju, który w metropoliach zbliża się do standardu europejskiego, na obszarach wiejskich jest zdecydowanie niższy, o czym świadczą m.in.: coraz częściej pojawiające się przerwy w dostawie prądu dla odbiorcy i malejący często poziom napięcia poniżej 180 V. Nasilające się anomalie klimatyczne, wichury, powodzie, coraz częściej występujące w naszym kraju są również powodem powstających przerw w dostawie prądu. Skłania to do promowania gospodarki rozproszonych źródeł energii i dążenia do samowystarczalności energetycznej gospodarstwa rolnego. Rozwój wsi, a szczególnie innowacyjne jego formy, wymaga poprawy istniejącego stanu. Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza energetyka odnawialna, może być właściwym kierunkiem do dokonania zmian i poprawy sytuacji energetycznej na terenach wiejskich. Odnawialne źródła energii, redukując deficyt dostaw energii na terenach wiejskich, jak również możliwości jakie stwarza ustawa o odnawialnych źródłach energii poprzez wprowadzenie m.in. pojęcia i wsparcia dla prosumenta mogą również stanowić dodatkowe źródło dochodów mieszkańców wsi.

Aby to wszystko było możliwe, niezbędna jest edukacja. Takim narzędziem może stać się organizowana przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia” i Międzynarodowe Targi Poznańskie konferencja „Bioenergia w rolnictwie”, na którą serdecznie zapraszam w imieniu MTP i redakcji.

Tego nie można przeoczyć!

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 3A, salka konferencyjna
Dostępność: wstęp bezpłatny

Dodatkowych informacji udziela:
Redakcja miesięcznika „Czysta Energia”
e-mail: u.wojciechowska@czystaenergia.pl
tel. +48 61/655 81 51

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14
Poznań

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij