PL

EN

Konferencja ,,Zieleń przyuliczna - pielęgnacja przed zimą"

Data 07.10.2013

Opis

 

Zieleń przyuliczna a zima

 

Konferencja tematyczna pt. „Zieleń przyuliczna – pielęgnacja z myślą o zimie”, zorganizowana przez redakcję „Zieleni Miejskiej” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbyła się 7 października br. podczas targów Komtechnika i zgromadziła ok. 40 uczestników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania oraz rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Moderatorem wydarzenia była dr inż. Anna Kiepas-Kokot z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która wprowadziła uczestników w tematykę związaną ze zbyt dużym zasoleniem pasów przydrożnych. Prelegentka dowodziła, że za zły stan zieleni nie są odpowiedzialni wyłącznie wykonawcy nasadzeń oraz firmy pielęgnujące zieleń, ale również my sami, czyli mieszkańcy. Bezmyślne stosowanie soli wszędzie, gdzie jest to możliwe, a nie tylko np. wzdłuż tras szybkiego ruchu doprowadza do zamierania roślin.

                Agnieszka Szulc z ZDM-u w Poznaniu podczas swojego wystąpienia pokazała szereg przykładów zieleni przydrożnej, która jest niszczona wskutek użycia solanki lub aerozolu solnego. Aby z tym walczyć w Poznaniu, a także w innych polskich miastach, zaczęto stosować wzdłuż ciągów przyulicznych maty słomiane, a także polipropylenowe. W ramach ochrony przed aerozolem solnym wykorzystuje się też specjalne osłony z przepuszczalnego materiału. Jednak najbardziej istotna jest zmiana świadomości ludzi, edukowanie ich, że nie wszędzie należy sypać sól, gdyż stanowi ona niebezpieczeństwo również dla infrastruktury drogowej, a także dla studzienek kanalizacyjnych.

 O wodzie w kontekście konserwacji przed zimą systemu nawadniania opowiadał Ryszard Łukowicz. Zaprezentował on, co krok po kroku należy zrobić, aby nie doszło do pęknięcia rur, z których należy usunąć wodę, nim nadejdą przymrozki. Prelegent pokazał również pompy oraz opisał metody ich konserwacji.

Podczas spotkania nie zabrakło także informacji o maszynach i urządzeniach przydatnych do pielęgnacji zieleni, które dystrybuowane są przez szereg polskich firm. Robert Łoza zaprezentował maszyny komunalne i zwrócił uwagę uczestników konferencji na aspekty ważne podczas zakupu i użytkowania urządzeń. Natomiast o zieleni przyautostradowej opowiadał Karol Wolski. Jednak aby jakiekolwiek prace mogły być wykonane, często potrzebne jest rozstrzygnięcie przetargu. Dlatego Mariusz Dąbrowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, zaprezentował obowiązki, jakie na zamawiającego nakłada ustawa Prawo zamówień publicznych. Oprócz przetargów nieograniczonych, zwrócił też uwagę na inne formy wyboru oferty przez zamawiającego, np. na konkursy lub negocjacje. Konferencja, choć przyciągnęła dość małe grono uczestników, z pewnością poruszyła ważne aspekty ochrony zieleni miejskiej w kontekście nadchodzącej zimy.

 

Organizatorzy

Sponsor

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Poznań podczas Targów Komechnika
pawilon 7 sala 1B
Poznań

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij