PL

EN

Forum Recyklingu

Data 07.10.2013 - 09.10.2013

Opis

FORUM RECYKLINGU

7-9 października 2013 r.

Poznań

podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

 

To już dwunasta edycja bezpłatnego, trzydniowego cyklu seminariów poświęconych recyklingowi odpadów, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

7 października 2013 r. EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINACH

Tematem wiodącym pierwszego dnia Forum Recyklingu będzie edukacja ekologiczna w gminach. To ważne zagadnienie szczególnie z perspektywy samorządów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami na terenie miast i gmin zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zaproszeni specjaliści opowiedzą m.in. o kosztach prowadzenia oraz efektywnych metodach selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Prezentacje będą dotyczyły również finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami, przygotowania surowców dla recyklerów czy poszukiwania motywacji dla recyklingu.

 

8 października 2013 r. GOSPODARKA ODPADAMI. ZBIÓRKA I RECYKLING ZUZYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W drugim dniu seminarium zaplanowano dwie sesje. Podczas pierwszej poświęconej gospodarce odpadami zostaną wygłoszone referaty dotyczące m.in. nowych obowiązków wprowadzających w zakresie odpadów opakowaniowych, utraty statusu odpadu oraz obowiązku sprawozdawczości wynikającego z nowych wymagań prawnych.

Druga sesja będzie poświęcona zbiórce i recyklingowi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczestnicy seminarium zapoznają się m.in. z podsumowaniem dotyczącym funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w ubiegłym roku. Obie sesje zakończy debata o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – czy stanie się ona receptą na ograniczenie patologii w branży?

 

9 października 2013 r. ZBIÓRKA, ODZYSK I RECYKLING METALI (POJAZDY, ZŁOM, BATERIE I AKUMULATORY)

Podczas trzeciego dnia Forum Recyklingu zostaną omówione m.in. zmiany w ustawie o VAT. Ponadto specjaliści z branży opowiedzą o sytuacji na krajowym rynku obrotu złomem na tle rynku światowego oraz o sytuacji stacji demontażu pojazdów w obliczu braku dofinansowania. Jedna z prezentacji będzie również dotyczyła oceny raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  o gospodarce bateriami i akumulatorami w 2012 r. na tle wyników osiągniętych przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jedna z prezentacji będzie również przedstawiała stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w Rozporządzeniu KE nr 493/2012 dotyczących poziomów wydajności recyklingu. Spotkanie zakończy debata o szansach i zagrożeniach w  gospodarce bateriami i akumulatorami. 

Forum Recyklingu nie tylko ma służyć jako źródło informacji oraz dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami, ale również stanowić platformę do dyskusji, zadawania pytań specjalistom z branży oraz nawiązywania nowych kontaktów.

 

WSTĘP WOLNY!

Organizatorzy

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14
Poznań

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij