PL

EN

Zielony design w Szczecinie

Data 28.04.2015

W ramach 17. edycji szczecińskich Targów Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony Design odbyła się V edycja konferencji z cyklu ,,Woda i zieleń w mieście”, współorganizowana przez czasopismo ,,Zieleń Miejska” pod patronatem medialnym „Przeglądu Komunalnego” oraz serwisu PortalKomunalny.pl.

W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem ,,Parki, skwery, zieleńce”. – To rodzaje niemal wszystkich terenów zieleni, które spotkamy w mieście. Każdy z tych elementów architektury krajobrazu cieszy zarówno najmłodszych, jak i tych najstarszych użytkowników przestrzeni miejskiej – zaznaczyła dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, moderator konferencji.
Coraz bardziej powszechne staje się spędzanie wolnego czasu w plenerze. Ale gdzie dokładnie to robić, w jaki sposób projektować tereny zieleni, gdy w mieście pojawiają się kolejne centra handlowe czy osiedla mieszkaniowe? Odpowiedź na to pytanie znaleźli m.in. Michał Gdak i Dominika Janicka z Pracowni Przestrzeni Publicznej Institute of Design Kielce (działającej przy Urzędzie Miasta). Zdaniem architektów: – Naszego życie społecznego w większości toczy się w sieci, a rola przestrzeni publicznej została ograniczona do urządzeń mobilnych, dlatego też przestrzeń musimy projektować wraz z użytkownikami, aby była atrakcyjna i „wyciągnęła ludzi z domów”. W związku z realizacją projektu Miejski Salon, który dotyczył ożywienia płyty kieleckiego rynku po nieudanej rewitalizacji, przeprowadzono konsultacje społeczne. Dzięki nim udało się stworzyć przestrzeń, w której mieszkańcy chcą przebywać.
Podczas konferencji Magdalena Grycko – ogrodnik miejski Szczecina – przybliżyła uczestnikom spotkania założenia dwóch programów skierowanych do wspólnot: „Zielone podwórka Szczecina” i „Zielone przedogródki Szczecina”. W ramach pierwszego w ciągu siedmiu lat zrewitalizowano 86 podwórek. Teraz „przyszła kolej” na przedogródki, które muszą zostać ujednolicone – obecnie trwa analiza złożonych wniosków. Miejmy nadzieję, że już niebawem zaczniemy podziwiać efekty tego przedsięwzięcia.
Podczas konferencji dwa wystąpienia poświęcono niebanalnym projektom placów zabaw. O wodzie w tego typu obiektach, która może stanowić wspaniały element zabawy, mówiła dr inż. Monika Drozdek. Z kolei do poszukiwania istoty placów zabaw zachęcała dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska.
Kreując miejskie tereny zieleni, trzeba pamiętać o wszystkich mieszkańcach. Dlatego prelekcja dr inż. Moniki Latkowskiej dotyczyła przystosowania parków miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nowe podejście do tworzenia parków, skwerów i miejskich ogrodów zaprezentowała Barbara Czerniawska. Prelegentka postawiła tezę, że dziś od zieleni miejskiej oczekujemy czegoś innego niż w XIX czy nawet XX w. Istotna jest jej bliskość, dostępność i zdolność do angażowania. Zieleń powinna być również odpowiedniej jakości, by przebywanie w jej otoczeniu sprawiało przyjemność.
W tematykę partycypacji społecznej wpisał się zorganizowany tego dnia panel dyskusyjny. Uwagę uczestników spotkania przyciągnęło funkcjonowanie kieleckiej Pracowni Przestrzeni Publicznej. Jej przedstawicieli pytano, jak zrodził się pomysł, aby stworzyć taką jednostkę, która na dodatek jest finansowana przez miasto? Michał Gdak oraz Dominika Janicka wyjaśnili, że ich pracownia działa od marca 2013 r. Wcześniej funkcjonowanie rozpoczęły inne działy Instytutu: wzornictwo, grafika oraz komunikacja wizualna. Pierwszym projektem zrealizowanym przez ich pracownię był wspomniany Miejski Salon. Uczestnicy konferencji pytali o specyfikę konsultacji społecznych, sposób dotarcia do mieszkańców, ale także o koszty modułowych mebli miejskich.
W dyskusji wziął również udział architekt miasta Szczecina Jarosław Bondar, który zauważył, że: – Trzeba znaleźć balans pomiędzy potrzebami ludności związanymi z transportem indywidualnym a kształtowaniem terenów zieleni. Przyznał, że przestrzeń publiczna staje się wartością. I jak dodał: – Zaczynamy powracać do idei miasta zwartego, które będzie świadczyć o jakości życia mieszkańców.
Dobrze zaprojektowane tereny zieleni, to takie, w których chętnie się przebywa i tworzy relacje społeczne. Niewątpliwie dialog między urzędnikami, projektantami i mieszkańcami pozwoli stworzyć właśnie takie przestrzenie.
Streszczenia wszystkich wystąpień można znaleźć w kwietniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej”.

Judyta Więcławska
Magdalena Bednarek
Zuzanna Woźniewicz

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij