PL

EN

Śniadanie branżowe miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja"

Data 09.11.2011

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pierwsze Branżowe Śniadanie Mistrzów Branży Wod-Kan za nami. Nazwa debaty, która odbyła się w Poznaniu 9 listopada 2011 r. funkcjonowała roboczo, ale tak doskonale oddawała charakter spotkania, że stała się oficjalną.
Było bowiem i śniadanie, i spotkanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, reprezentowanej przez ekspertów i znawców tematu. Na debatę organizator (redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”) zaprosił znakomitych gości do siedziby wydawcy (firmy Abrys). Pretekstem do debaty były zagadnienia związane z pojedynczymi systemami oczyszczania ścieków, a dyskutowali: Hanna Grunt – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu, Jolanta Kuligowska-Roszak – reprezentująca Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” i prof. Ryszard Błażejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ponadto nie zabrakło reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Tadeusza Kołodzieja oraz Bartosza Iwanowskiego, a z Grudziądza przybył Krzysztof Dąbrowski, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni i wiceprezes Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej reprezentowali prezes Jan Buczkowski oraz radca Szczepan Wawrzyniak. Moderatorem debaty był Zenon Świgoń, ekspert Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Organizatora spotkania, oprócz redaktorów miesięcznika, reprezentowali wiceprezes Abrysu – Robert Rosa – oraz dyrektor wydawnictw – Tomasz Szymkowiak.
Śniadanie prasowe, dotyczyło tematyki pojedynczych, indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, ale podczas burzliwej dyskusji okazało się, że problemów, o których trzeba głośno mówić, jest wiele.
Rozważano kwestię spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), traktowanej jako gwarant rozwoju cywilizacyjnego. Omawiano polską rzeczywistość w świetle unijnych wymogów i przepisów. Zastanawiano się nad problemami neutralizacji osadów. Rozmawiano o weryfikacji rozumianej jako aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz dyskutowano o tym, co począć z obszarami, których KPOŚK nie obejmuje. Dyskutowano również na temat pojedynczych systemów w kontekście KPOŚK.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij