PL

EN

Rynek pelet i brykietów i Biogaz – źródło zielonej energii – 2015

Data 16.07.2015

Trzy dni targów i dwie konferencje – Bydgoszcz 2015

12. Międzynarodowe Targi Urządzeń i Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu – Pellets Expo oraz 2. Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu – Biogaz Expo były w tym roku znacznie skromniejsze niż minione edycje. Do Bydgoszczy przyjechało niewiele ponad 30 wystawców. Rynek producentów biomasowych paliw skurczył się, wiele firm nie przetrwało niemal czteroletniego okresu tworzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podobnie stało się z biogazowniami rolniczymi, brak ustawy o OZE znacznie spowolnił ich realizację, powstały jedynie te posiadające dostęp do tanich substratów i stosownie dofinansowanie. Ogólnie mówiono o nie najlepszych nastrojach w branży oraz stagnacji, pomimo dobrych prognoz makroekonomicznych, dotyczących zużycia pelet w Unii Europejskiej – ok. 28 mln ton. Liczba producentów pelet w Polsce wprawdzie zmniejszyła się, ale nastąpił widoczny wzrost produkcji – o ok. półtora miliona ton w 2014 r. Nieznacznie zwiększyła się też ilość biogazowni rolniczych. 

Wpływ na wielkość bydgoskich targów (i nie tylko tych) mają również liczne imprezy tego typu, organizowane w poszczególnych regionach. Charakterystyczne jest też ich duże rozproszenie, co można interpretować jako dostosowywanie się warunków do tzw. energetyki rozproszonej.

Dwa dni konferencji 

W konferencji pod tradycyjnym już tytułem „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju” wzięło udział ponad 80 osób. Za przyczynę załamania się branży, poza wcześniej wspomnianym brakiem ustawy, uznano nadpodaż tzw. zielonych certyfikatów. Zjawisko to i jego genezę przeanalizował Wojciech Mazurkiewicz z firmy zajmującej się handlem biomasą. 

Doktor Edmund Wach wskazał mankamenty uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Brak wsparcia dla zielonego ciepła i niewystarczające ograniczenie wsparcia dla współspalania mogą utrudnić odbudowę branży producentów paliw biomasowych. 

O innowacjach w konstrukcji układów roboczych granulująco-brykietujących mówił prof. Roman Hejft z Politechniki Białostockiej. Profesor wraz ze współpracownikami od 40 lat propaguje uniwersalne urządzenia tego typu. Są one przystosowane do brykietowania materiałów roślinnych i mogą być wykorzystywane w średnich oraz dużych gospodarstwach rolnych, a także w małych i średnich zakładach przetwarzających rośliny. Nadają się zarówno do produkcji ekologicznego paliwa stałego (także z odpadów), jak i pasz przemysłowych. Z kolei stan polskiego i europejskiego rynku pelet przedstawiła Ludmiła Wach z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii. Największymi producentami pelet drzewnych w Europie są Niemcy, natomiast na pozycję lidera w ich zużyciu wysunęła się Wielka Brytania. W Polsce mamy 21 certyfikowanych producentów pelet drzewnych, wytwarzających łącznie ok. 550 tys. ton na rok. 

Proces wejścia z własną technologią na światowe rynki opisał Roman Długi z firmy Asket, który w ubiegłym roku, po zweryfikowaniu technologii BIOMASSER, uzyskał pierwsze w Europie świadectwo weryfikacji technologii środowiskowych EU ETV i stał się (również dla zagranicznych klientów) wiarygodnym partnerem. O zmianach systemu norm dla biopaliw stałych opowiedział dr inż. Wojciech Cichy z Pracowni Bioenergii w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. 

Drugą konferencję, pt. „Biogaz – źródło zielonej energii”, zaszczycił swą obecnością przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Maciej Kapalski, który skupił się na omówieniu zasad wsparcia dla biogazowni, zawartych w nowej ustawie o OZE. Z zaciekawieniem wysłuchano prelekcji Wiesława Wasilewskiego, który instruował, jak można starać się o dotacje, szczególnie z PROW-u, na budowę biogazowni rolniczych, natomiast możliwości finansowania biogazowni ze środków BOŚ-u zaprezentował jego przedstawiciel. Były też referaty typowo technologiczne – jeden dot. fermentacji termofilowej w biogazowni rolniczej (dr Katarzyna Gowin, Biogazownie Polskie), a drugi, pod tytułem „Hydrotermalna liza pofermentu i jej skutki” (dr inż. Tadeusz Ziminski IMP), który poruszał kwestię zagospodarowania pofermentu oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Jarosław Łukowski z H. Cegielski wygłosił referat na temat funkcjonującej już biogazowni w Odrzechowej, a o najnowszych trendach w zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej mówiła dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Obie konferencje zostały zorganizowane przez redakcję „Czystej Energii” i CTPiK, a prowadziła je i moderowała dyskusję po każdym z referatów, Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna. 

Wszystkie prezentacje oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie www.czystaenergia/seminaria/pelletsExpo /2015.

(uw)

Zdjęcia

Uroczystość otwarcia Targów (od lewej: Wojciech Mazurkiewicz, dr inż. Edmund Wach, Włodzimierz Piotrowski, Urszula Wojciechowska, prof. dr hab. Roman Hejft)

O opłacalności produkcji pelet mówił Wojciech Mazurkiewicz z toruńskiej firmy AES

Innowacje w konstrukcji układów roboczych granulująco-brykietujących przedstawił prof. dr hab. Roman Hejft, Politechnika Białostocka

O biogazowniach w świetle nowych uwarunkowań prawnych mówił Maciej Kapalski, przedstawiciel Departamentu energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij