PL

EN

Miejce i rola organizacji odzysku w systemie gospodarki odpadami

Data 25.01.2012

Debata „Miejce i rola organizacji odzysku w systemie gospodarki odpadami”
Redakcja miesięcznika „Recykling” przy współpracy z Komitetem Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowała spotkanie dyskusyjne na temat miejsca i roli organizacji odzysku w systemie gospodarki odpadami.
Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Można naliczyć ich ponad czterdzieści, choć niektóre źródła podają, że istnieje ich ok. sześćdziesiąt. Chodzi oczywiście o organizacje odzysku. Jedne zawzięcie próbują walczyć z szarą strefą w gospodarce odpadami, inne skupiają się wyłącznie na realizacji obowiązków wobec wprowadzających, są też takie, które wskazują nieprawidłowości i sposoby ich zlikwidowania przez wzmożone kontrole. Istnieją jeszcze takie, które „tylko” prowadzą politykę niskich cen. Czy organizacje odzysku są potrzebne?


Poruszane zgadnienia:
    Nowe obowiązki przedsiębiorców i gmin w obliczu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – szanse, wyzwania i zadania dla organizacji odzysku w nowym systemie,
    Realizacja obowiązków ustawowych odzysku i recyklingu odpadów – ponoszone koszty i uzyskiwane efekty oraz jakość krajowego systemu odzysku i recyklingu,
    Uczciwa konkurencja na rynku – konieczność uporządkowania systemu odzysku i recyklingu w aspekcie ogromnego udziału zjawisk patologicznych,
    Oczekiwania rynku wobec zmian ustaw o odpadach, o gospodace opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.


Propozycje do dyskusji od uczestników debaty :
1. Rola i funkcje i organizacji odzysku w systemie gospodarki odpadami.
2. Organizacje odzysku w Polsce na tle Europy
3. Prawne ramy funkcjonowania organizacji odzysku w Polsce
4. Opowiedzialność producentów za realizację swoich obowiązków w zakresie odpadów
5. Model funkcjonowania organizacji odzysku w świetle nowych regulacji prawnych
6. Uczciwa konkurencja na rynku


Uczestnikami debaty byli przedstawiciele organizacji odzysku (reprezentujący poszczególne branże związane z gospodarką odpadami – opakowaniowa, zużyty sprzęt, oleje przepracowane, puszki, baterie, opony itp.), m.in.: przewodniczący Rady Nadzorczej Oiler – Tadeusz Jawniak, prokurent CCR Polska/REPACK, RELECTRA/REBAT – Michał Jurczok, prezes Reby – Michał Korkozowicz, prezes Auraeko – Gabriela Leszczyńska, Bartosz Lewicki z ElektroEko, dyrektor generalny ERP – Janusz Ostapiuk, członek Zarządu Eko-Punkt – Renata Sarnecka, prezes ElektroEko – Grzegorz Skrzypczak, wiceprezes Zarządu Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Krzysztof Topolski, dyrektor ds. odzysku, członek Zarządu Rekopolu – Jakub Tyczkowski, prezes Recal – Jacek Wodzisławski, prezes Zarządu Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Roman Wojtuń oraz GIOŚ reprezentowała naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku Małgorzata Tomczak, a resort środowiska Paweł Sosnowski. Moderatorami spotkania byli: redaktor naczelny miesięcznika „Recykling” Tomasz Szymkowiak oraz przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska KIG Krzysztof Kawczyński.Relacja z debaty Katarzyny Błachowicz pt. „Organizacje odzysku – potrzeba czy problem?” ukazała się w miesięczniku „Recykling” 3/2012.
 

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij