PL

EN

Metody zagodpodarowania osadów ściekowych - aspekty praktyczne

Data 11.10.2012

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, we współpracy z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich oraz Wodociągami Kieleckimi, zorganizowała drugiego dnia Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, które odbywały się 10-12.10.2012 r. w Kielcach, konferencję poświęconą problemowi osadów ściekowych. „Metody zagospodarowania osadów ściekowych-aspekty praktyczne” to konferencja, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy – do Kielc przybyło blisko 120 uczestników tego wydarzenia, co pokazało, z jak ważnym problemem jej organizatorzy próbowali się zmierzyć. Okazało się, że wybór tematu to był strzał w przysłowiową dziesiątkę! Zebrani z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali m.in. wykładu prof. dra hab. Jacka Czekały, poświęconego „Rolniczemu zagospodarowaniu osadów ściekowych”, a także z zaciekawieniem przyjrzeli się prezentacji dra Wojciecha Czuba, który przedstawił działanie Instalacji Spalania Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład przedstawicielek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dyrektor Ewy Kamieńskiej oraz Katarzyny Paprockiej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z konferencji oraz jej pełen program.


Ramowy program konferencji

11:00 Powitanie uczestników – Tomasz Wachowiak, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

11:10-11:35 prof. dr hab. Jacek Czekała, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

„Rolnicze metody zagospodarowania osadów ściekowych”

11:35-12:00 Ewa Kamieńska – z-ca dyrektora Departament Ochrony Wód, Katarzyna Paprocka – doradca, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Fundusze na rozwój zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych”

12:00-12:20 Przerwa kawowa

12:20-12:40 Katarzyna Trojanowska, Eurotech

„Suszarnie solarne w przeróbce osadów ściekowych – jak wybrać najlepszą technologię”

12:40-13:00 Marek Ciborowski, Kemipol

„Możliwości zastosowania koagulantów nieorganicznych  do wspomagania odwadniania osadów ściekowych”

13:00-13:20 dr Wojciech Czub, Wodociągi Kieleckie

„Termiczna utylizacja osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Sitkówka”

13:20-13:40 Anna Lembicz, redaktor prowadząca miesięcznika „Wodociągi Kanalizacja” – Podsumowanie konferencji.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij