PL

EN

Greenpower

Data 26.05.2015

Majowe spotkanie energetyków

Biznesowe spotkania i wymiana doświadczeń - takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Targów Greenpower i Expopower. W trwającym trzy dni wydarzeniu (26-28.05.2015 r.)  udział wzięła niemal cała polska branża energetyczna.

Na targach zaprezentowało się ponad 200 firm firm z Polski, Austrii, Belgii, Niemiec, Chin, Holandii, Litwy, Rumunii, Włoch, Szwecji i Węgier. Ekspozycje targowe  zwiedziło blisko osiem tys. osób. Targi stworzyły okazję poznania oferty firm i instytucji z zakresu energetyki, elektrotechniki, budownictwa energetycznego i technologii energooszczędnych, energii cieplnej, oświetlenia, telekomunikacji oraz energii odnawialnej. 

Podczas  targów GREENPOWER odbyły się specjalistyczne seminaria, spotkania branżowe, prezentacje nowości, konsultacje i porady. Różnorodna tematyka wydarzeń stanowiła interesujące uzupełnienie ekspozycji.

Zaszczytny tytuł Złotego Medalisty targów GREENPOWER 2015 otrzymały cztery firmy: Bioten za uniwersalną zintegrowaną instalację do produkcji biopaliwa drugiej generacji z odpadów glicerynowych „POSTERUS 2020”, Nogen za nowy model grzejnika Nogen, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań i PROMAR za maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów jako biomasa na cele energetyczne oraz firma Sprivent za Sprivent Inverter. 

Wydarzenia redakcyjne 

Już po raz trzeci redakcja  miesięcznika Czysta Energia  we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała „III Forum Fotowoltaika dla każdego”, którego partnerem było Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, oraz  konferencję pt. „Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne”, której partnerem była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. 

Forum otworzyli  i powitali gości: Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna oraz Andrzej Półrolniczak, dyrektor projektu MTP, który powiedział: – Mam nadzieję, że konferencja pomoże rozwiązać nam wszystkie wątpliwości związane z wejściem w życie ustawy o OZE, zwłaszcza te związane z interpretacją prawną. 

Oba te wydarzenia cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad 400 osób.  Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja Macieja Kapalskiego z Ministerstwa Gospodarki dotycząca najnowszych uregulowań prawnych w zakresie OZE ze szczególnym naciskiem na zapisy dotyczące fotowoltaiki. Nadmienić tu warto, że był to okres wejścia ustawy w życie i decyzji o jej nowelizacji. – Uchwalona w tym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii w istotny sposób zmieniła proporcje na rynku energetycznym. Dopuściła energetykę „pod strzechy”, a dużym firmom pozwala działać w oparciu o konkurencyjne, jasne i przewidywalne kryteria dotyczące rozwoju działalności – powiedział M. Kapalski. O mikroinstalacjach i zapisanym w ustawie specjalnym wsparciu dla tego rodzaju instalacji mówił Radosław Wasiak z kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy.  Poruszono też sprawy nieodłącznie związane z realizacją inwestycji OZE, a mianowicie ich finansowaniem. Programy Prosument i Bocian Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  omówił  jego przedstawiciel Wojciech Stawiany, a  sprawę finansowania inwestycji PV ze środków Banku BOŚ zreferowała Grażyna Kasprzak. Były też czysto praktyczne referaty dotyczące  doboru  falowników,  zabezpieczeń przed przepięciami  i przed pożarem oraz odbioru końcowego instalacji PV. Omówiona została też sprawa relacji operatorów dystrybucyjnych z wytwórcami energii w mikroinstalacjach.

Panel dyskusyjny

Zwieńczeniem Forum był ożywiony i pełen emocji  panel dyskusyjny moderowany przez Urszulę Wojciechowską, w którym udział wzięli: Maciej Kapalski, dr inż Stanisław Pietruszko, Henryk Klein, Wojciech Stawiany, Edward Orłowski  oraz poseł Jacek Najder.

Maciej Kapalski poinformował, że Ministerstwo zaproponowało już zmiany w ustawie o OZE  w obszarze związanym z poprawką prosumencką oraz w obszarze  okresu przejściowego pomiędzy obecnym i przyszłym systemem wsparcia OZE. –  Zmiany mają dotyczyć gwarantowanych taryf sprzedaży energii z mikroinstalacji o mocy od 3 do 10 kW. Ministerstwo Gospodarki proponuje widełki cenowe dla mikroinstalacji PV i biogazowych. W przypadku innych mikroinstalacji w tym przedziale mocy ceny nie ulegną zmianie. Jeśli prosument chciałby otrzymać wsparcie wyższe niż minimalne, w przypadku kiedy przy niższej taryfie nie zwróci mu się koszt inwestycyjny, musi udowodnić na podstawie wyliczeń ze specjalnego algorytmu, że uzasadnione jest wprowadzenie wyższej taryfy w przypadku jego mikroinstalacji.  Właśnie ten algorytm okazał się najtrudniejszy do wyjaśnienia i zrozumienia. Padało wiele pytań na jego temat. – Wsparcie, które zostało zaproponowane w projekcie nowelizacji MG dla fotowoltaiki jest zbyt niskie. Pomoc w tej wysokości „to takie żeby fotowoltaika nie umarła do końca, ale też nie do końca przeżyła”. Jeżeli mamy rozwijać rynek OZE  to wsparcie musi być odpowiednio wysokie i przede wszystkim stabilne. Jego ustawienie na odpowiednim poziomie na 15 lat jest kluczowe  dla rozwoju OZE na kolejne lata, tak żeby nie czekała nas za parę lat kolejna nowelizacja prawa. Gospodarka, która chce się rozwijać, musi posiadać zasoby taniej energii. Taka gospodarka jest wówczas konkurencyjna. Zamykanie się na potencjalny rozwój energetyki odnawialnej to zamykanie się na rozwój całej gospodarki – ripostował Jacek Najder. 

– Wsparcie powinno być znaczące zwłaszcza na samym początku. Warto naśladować inne kraje Europy Zachodniej, które zdefiniowały wsparcie na każdym etapie funkcjonowania inwestycji OZE. Na początku jest ono większe, a następnie systematycznie maleje. Jako przedsiębiorcy jesteśmy zdziwieni, że w Polsce jest dokładnie odwrotnie, proponuje się wsparcie na początku na minimalnym poziomie, a potem spadnie ono do jeszcze mniejszego. Jeżeli nie będziemy wiedzieć jak cena się rozwinie nie będziemy w stanie wyliczyć jaka będzie rentowność danego przedsięwzięcia – mówił Edward Orłowski, mający ogromne doświadczenie w dużych zagranicznych inwestycjach PV. 

Zabierając głos w toczącej się dyskusji dr S. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, powiedział: – Fotowoltaika będzie się rozwijać czy MG będzie tego chciało czy nie. Rozwój prosumenckiej fotowoltaiki będzie bardzo powolny jeżeli nie będzie wsparcia. Uważam, że są trzy segmenty, jeżeli chodzi o fotowoltaikę  – małe instalacje do 40 kW, segment do 1 MW  i większe. W moim przekonaniu, w najbliższym czasie ten segment środkowy, to jest do 1 MW, będzie rozwijał się najlepiej. Jeżeli chodzi o duży segment to uważam, że po roku 2017 duże koncerny energetyczne będą w niego inwestować. Nawiązując do propozycji MG, aby pracownicy URE mieli prawo kontrolować  budynki  i pomieszczenia należące do prosumentów, poseł J. Najder powiedział: – Hipokryzją jest to, że sieci, które są własnością narodu i które służyć mają obywatelom będą restrykcyjnie kontrolowane, tak żeby w konsekwencji prosument nie mógł wprowadzać do nich energii. Mniej restrykcji, więcej przejrzystości i transparentności tego rozliczania – apelował poseł. 

Podczas  drugiej  konferencja, kierowanej dla rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, zaproszeni prelegenci przedstawili procedury prawne związane z  możliwościami  instalacji i mikroinstalacji  w gospodarstwie rolnym. Joanna Tabaka  zwróciła  w swej prezentacji uwagę na opłacalność takich inwestycji, a Wiesław Wasilewski wskazał na źródła finansowania w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z zainteresowaniem wysłuchano prezentacji  dotyczącej  kwestii projektowania  i instalowania małych elektrowni wiatrowych.

Wszystkie wygłoszone prezentacje zamieszczone są na stronie www.czystaenergia.pl/ konferencje/greenpower2015.

Były też inne konferencje

Przez wszystkie trzy dni targów można było uczestniczyć w Globie Pełnym Energii, który poświęcony był nowoczesnej technice grzewczej i produkcji energii elektrycznej. Uwagę zwróciła forma talk-show, czyli „20 minut o energetyce”, podczas których redaktorzy przestawiali w telegraficznym skrócie przegląd najważniejszych informacji rynkowych. Z myślą o osobach zainteresowanych inwestycjami w elektrownie wodne odbyła się  konferencja pt. Inwestycje w Elektrownie Wodne, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw OZE oraz kwartalnik „Energetyka Wodna”, przy współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,  podczas której zastanawiano się, jak znaleźć dobrą lokalizację dla tego typu inwestycji, jak określić ich potencjał, jak rozpocząć przedsięwzięcie oraz z których technologii warto skorzystać. Omawiano także temat sprzedaży energii.  Ostatniego dnia targów odbył się  Finał Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Olimpiada adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodych rolników w wieku do 35 lat.

Kolejna edycja targów GREENPOWER odbędzie się w dniach 10-12 maja 2016 r. 

Marta Siatka

Zdjęcia

Salka . Salka podczas Forum wypełniona była po brzegi - k. 250 osób

Panel dyskusyjny: od lewej Wojciech Stawiany, Henryk Klein, Maciej Kapalski, dr inż. Stanisław Pietruszko, Edward Orłowski i Jacek Najder

1 Pr oszparować forum otworzyli Urszula Wojciechowska i Andrzej Półrolniczak

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij