PL

EN

Forum Recyklingu

Data 20.11.2012

Forum Recyklingu już po raz jedenasty było współorganizowane przez miesięcznik„Recykling” i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Towarzyszyła mu wystawa najlepszych zdjęć wyłonionych w II edycji konkursu „Recykling w obiektywie”. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających Targi Poleko cieszyły się również, usytuowane przy wejściu do sali, rzeźby Alien oraz Predator zbudowane z ponad 1000 metalowych części (stare śruby, łańcuchy, inne przemysłowe części z odzysku) umieszczone na terenie Forum.


20 listopada 2012 r. ZBIÓRKA, ODZYSK I RECYKLING ODPADÓW

Prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Podczas pierwszego dnia Forum zostały zaprezentowane zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów, ich odzyskiem oraz recyklingiem. Emilia Kołaczek z Ministerstwa Środowiska omówiła nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami, natomiast dr Izabella Ewa Cech z Kancelarii Doradców Podatkowych ABAKUS przedstawiła obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z prezentacji poświęcono selektywnej zbiórce bioodpadów. Jerzy Starypan ze spółki Beskid Żywiec szczegółowo omówił koszty oraz efekty z nią związane. Z kolei Grzegorz Rękawek z Fundacji PlasticsEurope Polska przedstawił recykling jakościowy odpadów tworzyw sztucznych, który jest jednym z elementów strategii odchodzenia od składowania odpadów. Natomiast prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak omówił zagadnienia związane z jakością surowców wtórnych, która w znacznym stopniu decyduje o możliwościach ich ponownego wykorzystania.

Po wystąpieniach prelegentów odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom II edycji konkursu fotograficznego „Recykling w obiektywie” (www.recyklingwobiektywie.pl) zorganizowanym przez czasopismo „Recykling”. Wystawę najlepszych prac konkursowych zlokalizowaną w pobliżu Forum Recyklingu można było oglądać podczas trwania Targów Poleko.     


21 listopada 2012 r. ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

Prowadzenie: Katarzyna Błachowicz, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Recykling”


W związku z wprowadzeniem nowelizacji dyrektywy WEEE poproszono ekspertów o  przeanalizowanie zmian, jakie ten akt prawny wprowadzi w polskim ustawodawstwie oraz przedstawienie pomysłów na uszczelnienie systemu gospodarowania zużytym sprzętem. Spotkanie podzielono na dwie części: wystąpienia prelegentów oraz debatę. O wpływie nowelizacji dyrektywy WEEE na polskie regulacje prawne mówiła Bogusława Zielonka z Ministerstwa Środowiska. Z kolei Małgorzata Tomczak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaprezentowała funkcjonowanie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r. Natomiast Hanna Kończal z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przedstawiła doświadczenia WIOŚ z kontroli przeprowadzonych w 2012 r. i wskazała na słabości systemu gospodarowania ZSEE. Jeden ze sposobów ograniczenia patologii w branży, a mianowicie elektroniczny system rejestrujący przepływ elektroodpadów, dokumentów oraz pieniędzy zaproponował Grzegorz Skrzypczak z Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się debata, do której zaproszono Mirosława Baściuka (Remondis Electrorecykling), Henryka Derewendę, (Stowarzyszenie GPP Ekologia), Wojciecha Koneckiego (Ceced – związek pracodawców AGD), dr. inż. Jerzego Kozłowskiego (Instytut Metali Nieżelaznych) oraz Jan Szafraniak (Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu). Była ona okazją do przeanalizowania problemów poruszonych w prezentacjach, omówienia patologii nękających branżę, a także wskazania rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację na rynku gospodarowania ZSEE. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na m.in. konieczność wprowadzenia standardów w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz walki z szarą strefą. Rozmawiano ponadto na temat finansowania systemu, nowego ustawodawstwa czy edukacji ekologicznej.

 

22 listopada 2012 r. RECYLING POJAZDÓW I ZŁOMU

Prowadzenie: Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa, Głogów


Ostatni dzień Forum Recyklingu tradycyjnie już poświęcono recyklingowi pojazdów i złomu. Spostrzeżenia z działań kontrolnych WIOŚ w Poznaniu przeprowadzonych w 2012 r. przekazała Hanna Kończal z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania. Z kolei Ryszard Gola-Sienkiewicz zwrócił uwagę na to, że pojazdy wycofane z eksploatacji są cennym źródłem surowców wtórnych, dlatego tak istotny jest cykl życia produktu. Natomiast o sytuacji na rynku obrotem złomem po 1 kwietnia 2011 r. mówiła Kinga Zgierska z Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem. Z kolei Kazimierz Poznański z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu przedstawił program przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jedno z wystąpień poświecono omówieniu podstaw prawnych w rozliczaniu podatku VAT w obrocie złomem. Temat ten przybliżyła Anna Kobla z Izby Skarbowej. Prezentacje zakończyła debata, podczas której rozmawiano na temat zagrożeń oraz kierunków rozwoju branży odzysku i recyklingu złomu. W dyskusji wzięli udział: prof. dr inż. Andrzej Chmielarz (Instytut Metali Nieżelaznych), Adam Małyszko (Stowarzyszenie Forum Recyklingu Pojazdów), Kazimierz Poznański (Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu), Jakub Makulski (Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO), Waldemar Marek (Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem).

Zdjęcia

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij