PL

EN

Forum Recyklingu 2014

Data 14.10.2014

Kompleksowo o recyklingu

Przedstawicielom branży recyklingu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu niezmiennie kojarzą się z seminarium Forum Recyklingu, organizowanym cyklicznie już od 13 lat.

Każde ze spotkań (14-16 października br.) poświęcono zróżnicowanym i niezwykle istotnym zagadnieniom związanym z gospodarką odpadami komunalnymi w naszym kraju. W tegorocznej edycji Forum Recyklingu głos zabrało 30 prelegentów, a łącznie w seminarium uczestniczyło ok. 300 osób. Byli z nami specjaliści – naukowcy, praktycy i przedstawiciele Ministerstw: Środowiska oraz Gospodarki, jak również reprezentanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Było interesująco i emocjonująco, a nasi uczestnicy wyszli z sali konferencyjnej bogatsi o nową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Tradycyjnie seminarium zorganizowała redakcja miesięcznika „Recykling” przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Nowe wymogi i polskie realia

W ostatnim czasie sporo mówi się o planowanych zmianach w europejskich dyrektywach odpadowych. Zagadnienie to podczas Forum Recyklingu omówił Piotr Barczak z European Environmental Bureau. Dokument Komisji Europejskiej COM(2014) 398 „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” wskazuje nie tylko nowe cele do osiągnięcia w odniesieniu do poziomów odzysku i recyklingu, ale również określa narzędzia, które pomogą w ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekodesignu. Gospodarka o obiegu zamkniętym to w efekcie zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, zwiększenie zatrudnienia (wg szacunków 580 tys. nowych miejsc pracy), a także uniezależnienie krajów od importu cennych surowców. Prelegent zwracał uwagę na kwestię spalarni odpadów, które mogą być zagrożeniem dla realizacji wymogów nałożonych przez UE, oraz nie wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

W naszym kraju konieczne jest wsparcie przedsiębiorstw, by te mogły rozwijać się i odpowiadać na wyzwania stawiane przez UE i rodzime władze. Na ten temat mówiła dr Izabella Ewa Cech (Kancelaria Doradców Podatkowych Abakus), która przybliżyła różnorodne formy wsparcia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno ze środków UE, jak i wskutek zwolnień oraz ulg przewidzianych w przepisach podatkowych. Istotne jest również dążenie do kształtowania „społeczeństwa recyklingu”, o czym wspomniał przedstawiciel Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, który może poszczycić się wieloletnią i efektywną edukacją ekologiczną w gminie, prezes Krzysztof Krauze. Opowiedział on m.in. o mobilnej zbiórce odpadów problemowych, funkcjonowaniu PSZOK-ów, istocie prowadzenia strony internetowej oraz o tworzeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych o akcjach edukacyjnych realizowanych podczas festynów i pikników, ścieżce edukacyjnej utworzonej na terenie zakładu, a także o zajęciach edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych.

Na nic jednak edukacja, jeżeli gminy chętnie zastępują selektywną zbiórkę systemem dualnym, czyli tzw. zbiórką suche-mokre, o czym alarmowała podczas swojej prezentacji dr inż. Katarzyna Godlewska ze Stowarzyszenia Papierników Polskich. Na pewno taka zbiórka oznacza mniejsze koszty dla zbierającego, ale prowadzi do znacznego pogorszenia jakości potencjalnych surowców wtórnych, w tym makulatury. Tymczasem zakłada się, że zapotrzebowanie na papier i tekturę będzie wzrastać – w 2012 r. w Polsce jednostkowe zużycie papieru wynosiło 107,9 kg, a w 2013 r. – 116,1 kg.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna uwzględnić również bioodpady, co podkreślała dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Jak zaznaczała w swym wystąpieniu, aby osiągnąć poziomy redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (do czego zobowiązuje nas UE), należy zakupić pojemniki przeznaczone do zbiórki tych odpadów, zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz zbudować nowe kompostownie czy instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

PEŁNA TREŚĆ RELACJI

e-czytelnia.abrys.pl/recykling/2014-11-815/spektrum-9316/kompleksowo-o-recyklingu-18817

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij