PL

EN

Forum Czystej Energii Pol-Eco-System 2016

Data 14.10.2016

Ekspozycję tegorocznych targów Pol-Eco-System 2016 (11-14 października) w Poznaniu tworzyło siedem salonów tematycznych, w których zaprezentowano najnowsze trendy i sytuację w poszczególnych gałęziach ochrony środowiska: energii, OZE, odpadach i recyklingu, rekultywacji oraz rewitalizacji, wodociągach i kanalizacji oraz produktach, a także usługach dla samorządów.

Jak co roku nie zabrakło ofertowych premier. Najlepsze z nich wyróżniane zostały w specjalnych konkursach, m.in. złotymi medalami MTP. Wśród 11 laureatów złotych medali znalazły się dwie firmy działające w branży OZE: Riksza LOTTA/Astromal oraz SMART ENERGY SYSTEM 2016 – Modułowy Poligeneracyjny System Produkcji Energii/Energy Solutions.

Targowa wystawa zajęła ponad 23 tys. m2 brutto. Swoje ekspozycje miało 480 uczestników. Targi odwiedziło ponad 7 tys. osób. Wydarzenie to umożliwiło zdobycie informacji o najnowszych rozwiązaniach i kierunkach rozwoju wielu branż. Na poznańskie spotkanie przyjechali klienci z całego świata. Szeroko pojęty sektor ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Dynamikę tę można było zauważyć zarówno w ofercie prezentowanej przez wystawców, jak i w tematyce targowych konferencji.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, ale warto wspomnieć o tych najbardziej znanych, takich jak Envicon (więcej o kongresie na str. 34), Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu, Strefa RIPOK czy konferencji NFOŚiGW pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić.

Forum Czystej Energii

Już po raz szesnasty redakcja miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy z MTP zorganizowała Forum Czystej Energii, poświęcone najaktualniejszym problemom oraz perspektywom rozwoju energetyki odnawialnej. Batalia o OZE wciąż trwa. Ustawa o odnawialnych źródłach energii funkcjonuje, powstają akty wykonawcze. Niemniej nowelizacja i wprowadzone zmiany nie dają poczucia bezpieczeństwa firmom działającym na rynku OZE i nie wszyscy są usatysfakcjonowani. Szczególnie branża wiatrowa, w przypadku której wprowadzone zapisy wręcz uniemożliwią powstawanie nowych wiatrowych inwestycji, a nawet mogą doprowadzić do wycofania się z polskiego rynku inwestorów zagranicznych. Natomiast jeśli inwestorem jest polski przedsiębiorca, jego firmie grozi upadek. Z kolei niebieskie certyfikaty dla biogazowni rolniczych oraz wyższe ceny referencyjne otwierają nowy rozdział w rozwoju tej gałęzi OZE, stad podczas Forum najwięcej prezentacji dotyczyło właśnie biogazu.

Otwarcia Forum dokonali dyrektor projektu Andrzej Półrolniczak, reprezentujący MTP, i Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna „Czystej Energii”.

W dwóch dniach Forum uczestniczyło ok. 250 osób. Jak zwykle zainteresowanie budziła prezentacja Macieja Kapalskiego (Departament Energetyki Odnawialnej w MG), czemu nie należy się dziwić. Prelegent przypomniał wszystkie dotychczasowe źródła prawa i uregulowania dla branży oraz omówił te wprowadzone nowelizacją. Ponadto na slajdach ukazał dotychczasowe tempo rozwoju OZE oraz stopień realizacji unijnego celu do 2020 r. Dokonał też analizy zmian wsparcia, które obecnie dedykowane jest instalacjom stabilnym: biogazowniom rolniczym, instalacjom biomasowym, elektrowniom wodnym, geotermii oraz instalacjom hybrydowym.

Kolejne prezentacje dotyczyły biogazowni, problematyki klastrów energii i technologii magazynowania energii oraz prosumenckich instalacji PV.

Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracowników Przemysłu Biogazowego mówiła o barierach rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, takich jak długotrwały proces przygotowania projektu, pozyskanie finansowania i warunków przyłączeń do sieci oraz przedłużających się kontraktacji dot. zbytu ciepła i energii elektrycznej. Prelegentka stwierdziła, że wciąż mamy do czynienia z brakiem stabilnego systemu wsparcia, a inwestorzy powinni w większym stopniu sięgać po innowacyjne technologie zwiększające wydajność produkcji biogazu. Prawne aspekty uregulowań branży biogazowej omówił Tymoteusz Mądry z Kancelarii Sójka Maciak Matczyński. Odnosząc się do niebieskich certyfikatów dla biogazu rolniczego i wymaganej ich ilości przedstawianej do umorzenia na poziomie 0,65%, poddał w wątpliwość to, czy tak mały udział jest korzystny dla producentów biogazu.

Pierwsza prezentacja Barbary Adamskiej z ADM Poland dotyczyła pojęcia klastrów energii wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE. Prelegentka omówiła definicję klastra i zwróciła uwagę na niejasności w niej zawarte. Wskazała również na celowość tworzenia klastrów, potrzebach i źródłach finansowania. Jako przykłady przywołała trzy inicjatywy w tym zakresie.

Drugi referat dotyczył magazynów energii. B. Adamska przeanalizowała ramy prawne i dokumenty strategiczne związane z magazynowaniem energii, przedstawiła potencjał rynku, dostępne technologie oraz oceniła opłacalność inwestycji.

Z kolei o technicznych i ekonomicznych aspektach prosumenckich instalacji PV opowiedział dr inż. Janusz Teneta z AGH. Przybliżył też uczestnikom Forum kwestię tzw. opustów. Natomiast Paweł Bartoszewski z IEO poruszył tematykę funkcjonowania na rynku prosumenta indywidualnego i biznesowego, zwracając uwagę na różne modele oraz na przychody, które równoważą poniesione na inwestycje nakłady.

W wielu krajach systemy ciepłownicze wzmacnia się ciepłem pozyskiwanym z kolektorów słonecznych przechowywanym w specjalnych magazynach. Na podstawie rozwiązań duńskich rozwiązanie to przedstawiła Aneta Więcka z IEO, (o systemie tym można przeczytać w artykule na str. 22). Nie zabrakło też prezentacji dotyczących finansowania OZE z środków BOŚ-u (Grażyna Kasprzak) oraz środków publicznych ( Wiesław Wasilewski)

Wprowadzony ustawą o OZE system aukcyjny wymaga odpowiedniego przygotowania, aby móc w nim uczestniczyć. Już podczas ubiegłorocznego Forum sprawy te zostały przedstawione podczas specjalnej sesji i wzbudziły duże zainteresowanie. Dlatego w ramach tegorocznego Forum powróciliśmy do tej tematyki. Pierwsza próbna aukcja ma się odbyć jeszcze w tym roku, a prawdziwe będą organizowane za kilka miesięcy. Aktualności aukcyjne, praktykę prekwalifikacji URE, instalacje biogazowe oraz hybrydowe omówili: Przemysław Krawczyk (Agrikomp Polska) oraz …… podczas moderowanej przez mecenasa Michała Tarkę (Operator Systemu Aukcji) specjalnej sesji.

Urszula Wojciechowska

Zdjęcia

Otwarcia Forum dokonali: Andrzej Półrolniczak, dyrektor projektu MTP oraz Urszula Wojciechowska, prowadząca Forum, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”

Archiwum Abrys

Archiwum Abrys

Archiwum Abrys

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij