PL

EN

Recykling

„Recykling” istniejący od 2001 r. w nakładzie 4500 egzemplarzy, najbardziej prestiżowy magazyn branży zbiórki i przetwarzania odpadów, od 2016 r. wydawany jest w nowej odsłonie, jako kwartalnik. Zmieniamy się dla Was, oczywiście na lepsze!

„Recykling” wydawany jako kwartalnik, w magazynowej, przystępnej formie, skupia się przede wszystkim na praktycznym wymiarze recyklingu i przetwarzania odpadów.

W nowej odsłonie „Recyklingu” prezentowane są doświadczenia praktyków w dziedzinie gospodarki odpadami, w tym zbiórce, odzysku i recyklingu, reportaże z zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz rozmowy z ludźmi z branży. Nie zabraknie także opinii, komentarzy i felietonów specjalistów. 

Kwartalnik zyskał atrakcyjną szatę graficzną, a jego objętość zwiększono do 84 stron.

„Recykling” porusza szerokie spektrum tematów, takich jak:

  • gospodarka odpadami komunalnymi, 
  • rynek surowców wtórnych: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, 
  • branża złomowa, metale żelazne i nieżelazne, 
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
  • zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów.

„Recykling” to także magazyn, w którym prezentowane są najnowsze tendencje i trendy w przetwarzaniu odpadów. Znajdują się w nim opisy technologii, zarówno krajowych, jak i zagranicznych innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu, najważniejsze zjawiska i problemy w branży oraz prezentacje ciekawych i efektywnych przykładów z dziedziny edukacji ekologicznej.

Czasopismo redagowane jest z podziałem na działy

Świat odpadów - informację o zrealizowanych inwestycjach, ciekawych technologiach, innowacyjnych pomysłach i rozwiązaniach w sektorach gospodarki związanych z odpadami w różnych częściach świata.

Wywiad – rozmowy z ekspertami, praktykami oraz przedstawicielami instytucji. Istotą wywiadu jest możliwość zadawania pytań o kwestie nurtujące branżę, uzyskania wskazówek jak je rozwiązać, a także przedstawienia trendów w gospodarce odpadami.

Strefa odzysku – artykuły, reportaże, wywiady, raporty, opinie dotyczące frakcji surowców (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne). Tematem przewodnim jest selektywna zbiórka odpadów, odzysk i recykling surowców wtórnych, jak i wskazanie dobrych praktyk w tym sektorze gospodarki odpadami.

Recykling pojazdów – praktycy przedstawiają nowe rozwiązania starych problemów, jak i te, które dotyczą najbardziej problemowych odpadów na stacjach demontażu. Opisywane są sposoby zagospodarowania powstających podczas demontażu frakcji, jak i wskazówki ekspertów odnośnie rentowności SDP.

Elektroodpady – rozwiązania dotyczące odpadów, wypowiedzi specjalistów na temat zmian (np. prawodawstwie) w branży oraz problemów ją nękających

Rynek metali – szeroko omawiane zagadnienia, trendy w kraju, jak i na świecie, kierunki rozwoju związane z metalami żelaznymi i nie nieżelaznymi, złomem, jak i bateriami i akumulatorami.

Recykling odpadów – artykuły, w których naukowcy i specjaliści przedstawiają rozwiązania dotyczące odpadów np. bioodpadów, odpadów budowniczych, paliw alternatywnych, odpadów wielomateriałowych, medycznych itp. Opisywane są sposoby ich zagospodarowywania, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku. Przedstawiane są również możliwości uzyskania dofinansowania na projekty związane z gospodarką odpadami, jak i niekiedy zrealizowane już inwestycje.

Ekologistyka – droga postępowania z odpadem, czyli cały cykl produkcyjny wraz z uzmysłowieniem wpływu na zwiększająca się ilość odpadów.

Technologie – innowacje techniczne, technologie, nowatorskie rozwiązania oraz efekty programów pilotażowych na powstających instalacjach.

Edukacja ekologiczna – opisy ciekawych inicjatyw proekologicznych, zrealizowanych projektów, programów i kampanii. Prezentacja przedsięwzięć propagujących selektywną zbiórkę odpadów oraz zachowań i myślenia ekologicznego zobrazowanych ciekawymi fotografiami z tych wydarzeń. Przedstawiane są również perspektywy uzyskania dofinansowań na edukacyjne projekty.

Rec(kreacja) – prezentacje artystycznych projektów oraz przedmiotów codziennego użytku, do których powstania wykorzystano surowce wtórne. Znajdują się tu ciekawe i nietuzinkowe pomysły na ponowne wykorzystanie odpadów oraz przywrócenie do życia przedmiotów niepotrzebnych i zużytych. Swoją drogą, Paradoksy recyklingu, Praw(n)ym okiem – felietony związane z szeroko pojętą gospodarką odpadami

Gra w zielone – punkt widzenia recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów znanych osób nie związanych z gospodarką odpadami

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja kwartalnika „Recykling” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne.  Kwartalnik obecny jest m.in. na:

Forum Recyklingu

Konferencja Recykling Metali Nieżelaznych

Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

Międzynarodowy Kongres Ochrony środowiska ENVICON

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Kompleksowa gospodarka odpadami

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Termiczne przekształcanie odpadów

Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack

 KONTAKT

Rada Programowa

prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr inż. Emilia Den Boer 
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Sławczo Denczew 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. zw. dr hab. Marek Górski 
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak 
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

dr inż. Barbara Kozłowska 
Politechnika Łódzka

dr inż. Piotr Manczarski 
Politechnika Warszawska 

dr hab. inż. Tadeusz Pająk 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. Wojciech Radecki 
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Siewniak 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Współpraca

Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska

Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Wojciech Konecki, Ceced – Związek pracodawców AGD

Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Kinga Zgierska, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij