PL

EN

Druk czasopisma „Przegląd Komunalny”

ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie

„Druku czasopisma „Przegląd Komunalny” wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2017 i 2018”

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)
pod nr 612315-N-2017 z dnia 2017-11-07 oraz na stronie zamawiającego www.abrys.pl .

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale Komisji Przetargowej.

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij