PL

EN

Druk pisma „Przegląd Komunalny”

ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie

„Druku czasopisma „Przegląd Komunalny” wydawanego

przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2019 i 2020”

Niniejsze postępowanie zostało również ogłoszone na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod nr 510223-N-2019.

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został

w Rozdziale III

„Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale Komisji Przetargowej.

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij