PL

EN

"Przegląd Komunalny"...i jesteś w sercu branży!

 „Przegląd Komunalny” to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska, wydawane od ponad 25 lat przez ABRYS. Misją „Przeglądu Komunalnego” jest przekazywanie praktycznej wiedzy kadrze zarządzającej z branży komunalnej, a także reprezentantom sektora samorządowego. Czytelnik znajdzie tu wartościowe wywiady, porady, informacje o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach oraz interpretacje prawa dotyczące najważniejszych obszarów gospodarki komunalnej. Miesięcznik jest współredagowany przez liczne grono ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Nakład czasopisma to 6 000 egzemplarzy. 

 

--

Przegląd Komunalny

 

 

Materiały w wydaniach 3/2020-2/2022  opublikowano dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

 

Współpraca

Henryk Bylka

Jerzy Duda

Krzysztof Mączkowski

Elżbieta Olędzka - Koprowska

Beata Raszka

Jerzy Staszczyk (Austria)

Radosław Gawlik
Zieloni 2004

Ryszard Grobelny
Związek Miast Polskich

Wojciech Janka
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Aleksander Kozłowski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Dariusz Matlak
Polska Izba Godpodarki Odpadami

Tomasz Uciński
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Sławomir Rudowicz
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Elizeusz Cieślik
Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych