PL

EN

Prenumerata

Prenumerata "Przegląd Komunalny" - 12 numerów
Typ prenumeraty
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Wersja papierowa
+ elektroniczna

pojedynczy egzemplarz

prenumerata roczna

prenumerata wieloletnia

-

-

prenumerata półroczna

Prenumerata "Czysta Energia" - 6 numerów
Typ prenumeraty
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Wersja papierowa
+ elektroniczna

pojedynczy egzemplarz

prenumerata roczna

prenumerata wieloletnia

-

-

Prenumerata "Recykling" - 4 numery (kwartalnik)
Typ prenumeraty
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Wersja papierowa
+ elektroniczna

pojedynczy egzemplarz

prenumerata roczna

prenumerata wieloletnia

-

-

Prenumerata "Wodociągi-Kanalizacja" - 11 numerów (7/8 łączone)
Typ prenumeraty
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Wersja papierowa
+ elektroniczna

pojedynczy egzemplarz

prenumerata roczna

prenumerata wieloletnia

-

-

prenumerata półroczna

Prenumerata "Zieleń Miejska" - 11 numerów (7/8 łączone)
Typ prenumeraty
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Wersja papierowa
+ elektroniczna

pojedynczy egzemplarz

prenumerata roczna

prenumerata wieloletnia

-

-

prenumerata półroczna

Zbiór wszystkich
artykułów od 2001 roku.

Tytuł czasopisma
Abonament roczny
Abonament półroczny
Pakiety artykułów

Formularze zamówienia prenumeraty do pobrania:

Wydawnictwa Komunalne

Oferta dla edukacji

Kontakty