PL

EN

Patronat medialny

Media branżowe ABRYS udzielają patronatu medialnego inicjatywom i wydarzeniom o istotnym znaczeniu dla dziedziny ochrony środowiska oraz branży komunalnej.

Abrys może udzielić patronatu następujących mediów:

 • miesięcznik „Przegląd Komunalny”
 • miesięcznik „Energia i Recykling”
 • miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”
 • miesięcznik „Zieleń Miejska”
 • PortalKomunalny.pl
 • Zielonalekcja.pl (portal edukacji ekologicznej)

 

Wybrane korzyści z udzielenia patronatów czasopism i portali:

 • Możliwość korzystania z logotypu znanych mediów branżowych w materiałach promujących wydarzenie
 • Zapowiedź wydarzenia w kalendarium w czasopiśmie i/ lub na PortalKomunalny.pl
 • Zamieszczenie zapowiedzi wydarzenia na PortalKomunalny.pl
 • Zamieszczenie banneru na stronie głównej PortalKomunalny.pl
 • Zamieszczenie relacji w czasopiśmie i/lub na PortalKomunalny.pl
 • Przekazanie puli patronackich czasopism na wydarzenie

 

Wycena patronatów jest sporządzana indywidulanie, osobno dla każdego podmiotu i jest zależna m.in. od zakresu współpracy z firmą Abrys.
Warunkiem udzielenia patronatu jest zakup 1 rocznej prenumeraty wybranego czasopisma Abrys. Warunek nie ma zastosowania do podmiotów, które są już prenumeratorami naszych czasopism.
W przypadku zainteresowania patronatem prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku na adres e-mail: patronat@abrys.pl
Ofertę na patronat wyślemy niezwłocznie po zapoznaniu się z wnioskiem.
W przypadku niejasności prosimy o kontakt: T. + 48 61 655 81 70