PL

EN

Patronat medialny

Abrys udziela patronatu medialnego inicjatywom o istotnym znaczeniu dla branży komunalnej, energii odnawialnej, gospodarki wodno-ściekowej oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Udzielenie patronatu przez redakcje polega na:

  • udostępnieniu logotypu danego miesięcznika lub portalu do wykorzystania we wszystkich drukowanych i elektronicznych materiałach informacyjnych związanych z wydarzeniem,
  • możliwości udostępnienia powierzchni reklamowej,
  • zamieszczeniu informacji o wydarzeniu w "Ekokalendarium" na www.portalkomunalny.pl oraz w newsletterze,
  • możliwości zapewnienia udziału przedstawiciela firmy Abrys w wydarzeniu,
  • przekazaniu czasopism uczestnikom,
  • innych formach sprawowania patronatu, wymagających uzgodnienia.

Ustalenie zakresu oczekiwanego patronatu wymaga sprecyzowania we wniosku:

Aby uzyskać patronat, należy przesłać wniosek o jego udzielenie na adres:

Istnieje możliwość zastosowania polityki rabatowej w odniesieniu do cennika:

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij