PL

EN

Książki

Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym

NOWOŚĆ

Książka pod redakcją naukową dr Pawła Chudzińskiego (prezesa Aquanet Poznań), wydana jest w dwóch tomach:

  • Tom I – Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania
  • Tom II - Społeczne aspekty funkcjonowania i pomiar efektywności

Więcej o publikacji na zarzadzanie.abrys.pl

Ocena systemu gospodarki odpadami

Limitowana seria wydawnicza składa się z trzech fachowych publikacji, które w przystępny sposób przedstawiają kompleksową analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście bieżących uwarunkowań prawnych, technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych, występujących w Polsce oraz UE.

NAKŁAD WYCZERPANY

Zrównoważony rozwój – program na jutro

„Zrównoważony rozwój – program na jutro” to ostatnia zwarta publikacja prof. Stefana Kozłowskiego, nad którą pracował od kwietnia do lipca 2007 r., a więc tuż przed śmiercią we wrześniu 2007 r. Publikacja porusza aktualne problemy zrównoważonego rozwoju Polski we wszystkich aspektach, jednak ze szczególnym naciskiem na ekologię. Tło do rozważań i planów stanowią polskie zobowiązania zapisane w traktacie akcesyjnym. Książka wydana jest pod patronatem honorowym ministra środowiska – prof. Macieja Nowickiego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Wojciech Dutka - dla ludzi i środowiska

„Wojciech Dutka - dla ludzi i środowiska” – książka o życiu i pracy Wojciecha Dutki, zasłużonego dla Wielkopolski działacza społecznego, samorządowca, założyciela i wieloletniego prezesa firmy Abrys, wydawcy i redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”, realizatora, wykładowcy, publicysty, popularyzatora wiedzy – człowieka instytucji polskiej ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

NAKŁAD WYCZERPANY

Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce

Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce – materiał z konferencji Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce – nowe szanse i wyzwania” powstał przy współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego oraz Polskiej Akademii Nauk.

NAKŁAD WYCZERPANY

Ochrona pomników przyrody

Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego – kompendium wiedzy administracyjno-prawnej dotyczącej tworzenia pomników przyrody.

NAKŁAD WYCZERPANY

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij