<a href="wydawnictwa/prenumerata/" style="font-size: 18px; color: #184573;text-decoration:none;">Prenumerata</a>&nbsp;&#124;&nbsp;<a href="http://www.sklep.abrys.pl/" style="color: #184573; text-decoration: none;">www.sklep.abrys.pl</a>

Laureat - Dyrektora Roku 2010

Dyrektor Roku 2010 wybrany!


„Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakladów Oczyszczania Miast po raz jedenasty wybrało Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. W tegorocznej edycji wśród nominowanych do tego tytułu znaleźli się Roman Jagiełło, prezes Chemeko-System z Wrocławia, Tadeusz Kluba, prezes Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” z Gdyni, Jan Skalski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina, Michał Turkiewicz, prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych z Lubania i Stanisława Żołyniak, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego z Leżajska. O wyborze zwycięzcy zadecydowały audyty przeprowadzone przez członków Kapituły w przedsiębiorstwach zarządzanych przez nominowanych. Zdobywcą tytułu Dyrektora Roku 2010 został Michał Turkiewicz.


Laureat od kilkunastu lat związany jest z działalnością samorządową, zwłaszcza w obszarze gospodarki komunalnej. Przez te lata przyczynił się w znacznej mierze do podjęcia wielu działań na rzecz ochrony środowiska na terenie miasta i regionu, w tym zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami. Za jego sprawą w Lubaniu wprowadzeno selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i odpadów wielkogabarytowych.


W celu podwojenia ilości wysegregowanych odpadów komunalnych z inicjatywy M. Turkiewicza, w 2008 rozpoczęto wdrażanie  projektu współfinansowanego ze środków EkoFunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Wrocławia, Budżetu Miasta Lubań oraz środków własnych pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu lubańskiego”. Efektem tego projektu było zebranie selektywnie w 2010 r. łącznie 2247 ton odpadów komunalnych, co stanowi około 23 % odpadów komunalnych ogółem zebranych.


W 2010 r. wdrożono projekt pn. „Automatyzacja procesu sortowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu powiatu lubańskiego”, w ramach którego zakupiono nowoczesny separator optyczny do automatycznego doczyszczania surowców wtórnych. W tym samym roku spółka otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk na realizację dalszej modernizacji zakładu, tj. budowę sortownii odpadów zmieszanych, linii do prasowania surowców, budowę drugiej części kwatery, zbiornika retencyjnego na łączną kwotę 6,3 mln zł.


Za dotychczasowe osiągnięcia i wyniki Prezesa M. Turkiewicza został uhonorowany również przynależnością do grona Gazel Pulsu Biznesu oraz Diamentów Miesięcznika Forbes.

Więcej informacji na temat prenumeraty udzieli
Dział Prenumeraty
prenumerata@abrys.pl
www.sklep.abrys.pl
tel. 61 655 81 82
tel. 61 655 81 44
fax 61 655 81 01
SUBSKRYPCJA
Jeśli informacje zawarte w niniejszym newsletterze Ciebie nie dotyczą lub nie życzysz sobie go otrzymywać, wyślij e-mail na adres newsletter@abrys.pl
Niniejszy email został wysłany przez Abrys sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dalekiej 33, 60-124, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Poznania Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628, REGON: 001351807
Copyright by ©ABRYS 2004-2012

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij