PL

EN

Konkursy

Abrys od prawie 20 lat organizuje konkursy, których celem jest wzmocnienie zaangażowania społeczności w ochronę środowiska. Kierowane do jednostek samorządów terytorialnych, firm, instytucji i osób prywatnych znakomicie spełniają swoją rolę edukacyjną. W konkursach wyróżniane są osoby i firmy, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju i zwracają szczególną uwagę na ochronę środowiska.

Puchar Recyklingu

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. 

Dyrektor Roku

Celem konkursu  jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Promotor Czystej Energii

Tytuł Promotora Czystej Energii przyznawany jest osobom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostką prowadzącym działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Nagroda Pracy Organicznej

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska.

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”  ma na celu wyłonienie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, prowadzących szeroką działalność (inwestycyjną, edukacyjną i informacyjną), związaną z ochroną środowiska, a także pomysłodawców nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Inspiracje w przestrzeni

Konkurs prowadzony przez miesięcznik „Zieleń Miejska”, skierowany jest to osób, których pasją jest projektowanie. Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej.