PL

EN

"Energia i Recykling" - pierwszy w Polsce miesięcznik o GOZpodarce!

PIONIERSKI MIESIĘCZNIK NA TEMAT GOZ

„Energia i Recykling” to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy. Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Zagadnienie obejmujące niemal wszystkie branże, na czasie i z przyszłością.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Ambicją redakcji czasopisma jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej.

ZNAKOMITA RADA PROGRAMOWA I UZNANI AUTORZY

Nad poziomem merytorycznym czasopisma będą czuwać eksperci związani z daną tematyką reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty, czy też przedsiębiorstwa. Autorami czasopisma będą również znawcy tematu, zarówno naukowcy jak i praktycy.

DLA KOGO?

Odbiorcami czasopisma są przede wszystkim reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, którzy są zainteresowani tematyką GOZ oraz przedstawiciele branż: energetycznej, OZE i gospodarki odpadami. Ponadto czasopismo jest skierowane praktycznie do reprezentantów wszystkich sektorów, które wdrażają zasady GOZ (transport, logistyka, projektowanie i wiele innych).

Nakład: 6 000 egzemplarzy 

KONTAKT

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij