PL

EN

Energia i Recykling

PIONIERSKI MIESIĘCZNIK NA TEMAT GOZ

„Energia i Recykling” to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy. Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Zagadnienie obejmujące niemal wszystkie branże, na czasie i z przyszłością.

POŁĄCZENIE POTENCJAŁÓW

Czasopismo powstało z połączenia potencjału dwumiesięcznika „Czysta Energia” oraz kwartalnika „Recykling”, co przyczynia się do znaczącego wzrostu grupy Czytelników. Dodatkowo dzięki poszerzeniu tematyki o nowe zagadnienia, czasopismo będzie miało jeszcze większą rzeszę odbiorców. Miesięczny cykl wydawniczy oznacza, że pismo będzie szybciej trafiać do Czytelników.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Ambicją redakcji czasopisma jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej.

ZNAKOMITA RADA PROGRAMOWA I UZNANI AUTORZY

Nad poziomem merytorycznym czasopisma będą czuwać eksperci związani z daną tematyką reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty, czy też przedsiębiorstwa. Autorami czasopisma będą również znawcy tematu, zarówno naukowcy jak i praktycy.

DLA KOGO?

Odbiorcami czasopisma są przede wszystkim reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, którzy są zainteresowani tematyką GOZ oraz przedstawiciele branż: energetycznej, OZE i gospodarki odpadami. Ponadto czasopismo jest skierowane praktycznie do reprezentantów wszystkich sektorów, które wdrażają zasady GOZ (transport, logistyka, projektowanie i wiele innych).

Rok wydania: numer sygnalny w 2017 r., w prenumeracie dostępne od stycznia 2018 roku

Nakład: 6 000 egzemplarzy 

KONTAKT

Dział Prenumeraty

Dział Reklamy

Redakcja

Redakcja

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij