PL

EN

Dla autorów

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu czasopism ekspertów specjalizujących się w tematyce:

  • ochrony środowiska, 
  • gospodarki komunalnej (odpady, wod-kan, komunikacja miejska),
  • gospodarki obiegu zamkniętego,
  • smart city,
  • zieleni miejskiej,
  • energetyki (zarówno konwencjonalnej, jak i OZE).


Przekazanie Wydawcy tekstu materiału prasowego, opracowania (utworu) do druku, zdjęć lub rysunków, zarówno zamówionych, jak i stworzonych z własnej inicjatywy Autora, jest jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na ich publikację, z akceptacją stosowanych przez Wydawcę stawek honorariów oraz udzieleniem Wydawcy licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 24 miesięcy (licząc od pierwszej publikacji) w następującym zakresie:

  • w postaci drukowanej w wydawanych przez Abrys Sp. z o.o. czasopismach,
  • na stronach internetowych sygnowanych przez Abrys Sp. z o.o.,
  • na innych nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD-ROM),
  • wykorzystania ich we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych Wydawcy.

Pliki do pobrania

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij