PL

EN

Dla autorów

Abrys Sp. z o.o., wydawca czasopism:

  • Przegląd Komunalny,
  • Recykling,
  • Czysta Energia,
  • Wodociągi-Kanalizacja,
  • Zieleń Miejska


zaprasza do współpracy autorów tekstów.

Przekazanie Wydawcy tekstu materiału prasowego, opracowania (utworu) do druku, zdjęć lub rysunków, zarówno zamówionych, jak i stworzonych z własnej inicjatywy Autora, jest jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na ich publikację, z akceptacją stosowanych przez Wydawcę stawek honorariów oraz udzieleniem Wydawcy licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 24 miesięcy (licząc od pierwszej publikacji) w następującym zakresie:

  • w postaci drukowanej w wydawanych przez Abrys Sp. z o.o. czasopismach,
  • na stronach internetowych sygnowanych przez Abrys Sp. z o.o.
  • na innych nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD-ROM),
  • wykorzystania ich we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych Wydawcy.

Pliki do pobrania

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij