PL

EN

Czysta Energia

Czysta Energia łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Magazyn wydawany jest od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Czasopismo czytane jest przez przedstawicieli zakładów i przedsiębiorstw działających w dziedzinie elektroenergetyki, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa, administracji rządowej i samorządowej, instytucji i funduszy działających w obszarze ochrony środowiska, agencji nieruchomości rolnych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz indywidualnych podmiotów wchodzących na rynek energetyki odnawialnej.

W czasopiśmie poruszane są sprawy związane z energią przyjazną środowisku, odnawialnymi jej źródłami oraz technologiami wytwarzania, zgodnymi z zasadami ochrony środowiska, a także kwestie poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

Czasopismo redagowane jest z podziałem na działy

Informator - Najnowsze wydarzenia i uruchomienia inwestycji OZE w Polsce i na świecie.
Z pierwszej ręki - Informacje przekazywane przez zastępcę dyrektora z Departamentu Rozwoju Gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) oraz prezesa PSE Operator.
Opinie -  Wypowiedzi ważnych osób na tematy związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi, czy wydarzeniami.
Prawo - Uregulowania prawne, opisy będących w konsultacji projektów ustaw, rozporządzeń traktujących sprawy OZE.
Przegląd prawa - Tematyczne rozporządzenia i ustawy opublikowane w ostatnim okresie.
Finanse - Opis możliwości finansowania inwestycji OZE z różnych środków – dotacje, finansowanie komercyjne.
Edukacja -  Edukacja w zakresie rozwoju OZE na świecie, w Europie i Polsce. Edukacja w zakresie zmian klimatycznych, rozwoju plantacji roślin energetycznych, zalet i barier w budowie farm wiatrowych czy biogazowni itp.
Projekty – Przedstawianie realizowanych projektów w zakresie OZE mogących wnieść nowe rozwiązania, przedstawianie inwestycji pilotażowych związanych z OZE i np. czystymi technologiami węglowymi.
Technologie – Opis technologii spalania biomasy, pozyskiwania ciepła i produkcji energii elektrycznej z OZE, czystych technologii węgla. Prezentacja technologii współspalania węgla z biomasą, produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych, na składowisku odpadów i oczyszczalni ścieków.
Opis technologii produkcji biopaliw płynnych itp.
Wydarzenia – Relacje z imprez i konferencji nad którymi „Czysta Energia” sprawuje patronat medialny.
Na półce z książkami - Recenzje książek polecanych przez redakcje.
Forum - Stanowiska i informacje pisane przez przedstawicieli Izb branżowych i stowarzyszeń.

W wydaniach targowych zamieszczane są materiały związane z tematyką referatów z wygłoszonych na danej konferencji.

Odbiorcy czasopisma

Imprezy branżowe oraz patronaty medialne

Redakcja miesięcznika „Czysta Energia” jest obecna na najważniejszych imprezach branżowych i obejmuje nad nimi patronaty medialne.  Miesięcznik obecny jest m.in. na:

Bałtyckie Forum Biogazu

Forum Ciepłowników Polskich

Forum Czystej Energii

Forum Ekoenergetyczne

Forum Gospodarcze TIME

Konferencja i Targi PSEW

Kongres Geotermalny

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EUROPOWER

Międzynarodowa Konferencja Wymiana Ciepła I Odnawialne Źródła Energii HTRSE-2016

Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej GREENPOWER

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO

Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg

Międzynarodowe Targi Stacja Paliw

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Targi Budowlane BUD-GRYF

Targi Efektywności Energetycznej i OZE

Targi Energii Konwencjonalnej i  Odnawialnej ENERGIA

Targi Energy Expo Arena

Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, Międzynarodowe Targi Energetyki ENEXKONTAKT

Rada Programowa

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

Urszula Wojciechowska – sekretarz Rady Programowej

Współpraca

prof. dr inż. Dorota Chwieduk
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej

prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
Polskie Towarzystwo Biomasy

dr inż. Edmund Wach
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Gdańsk

prof. dr inż. Tomasz Wiltowski
Uniwersytet Pd Illinois USA

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków