PL

EN

Wyjazdy na zamówienie

Abrys korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w organizacji wyjazdów studyjnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  klientów i organizuje „wyjazdy na zlecenie” skierowane głównie dla pracowników urzędów miast i gmin (radnych, urzędników, decydentów). Podczas takich wyjazdów zwiedzane są wybrane zagraniczne obiekty gospodarki odpadami: spalarnie odpadów komunalnych, kompostownie, zakłady fermentacji, instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, itd. Wyjazdy takie połączone z programem merytorycznym dają znakomitą możliwość  zaznajomienia się z funkcjonowaniem zagranicznych systemów gospodarki odpadami w praktyce, uniknięcia błędów popełnionych przy ich budowie, zdobycia bezcennej wiedzy, wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z Polski i z zagranicy, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny wyjazdów.

 

Nasze wyjazdy organizowane dla m. Warszawy w latach 90-tych zaowocowały wykrystalizowaniem koncepcji budowy i akceptacji spalarni odpadów komunalnych w tym mieście. Zorganizowane przez nas w 2001, 2007 i 2008 roku wyjazdy dla m. Poznania przyczyniły się do kompleksowego podejścia do gospodarki odpadami w tym mieście. 

 

Przykładowa oferta: wyjazd studyjny do Wiednia

Ze względu na modelowy charakter systemu gospodarki odpadami w Wiedniu proponujemy zapoznanie się z nim podczas 3-dniowej wizyty studyjnej w tym mieście. 

Wiedeń – słynąca z piękna i bogactwa zabytków stolica Austrii. Wiedzie również prym w rozwiązaniach związanych z gospodarką odpadami. Tak wielofunkcyjna metropolia wymaga, między innymi, sprawnego i nieustannie rozbudowywanego systemu gospodarki odpadami. Na tym polu Wiedeń ma wieloletnie doświadczenia zarówno pozytywne jak i negatywne. System wiedeński jest często inspiracją do tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami w innych miastach. Zwłaszcza tych, które włączają do swojego systemu spalarnie odpadów.

Proponowane do zwiedzania obiekty oraz instalacje:

  • Centrum Recyklingu – nowoczesne centrum recyklingu surowców pozyskiwanych na drodze selektywnej zbiórki.
  • Rautenweg – nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, będące pierwotnie kopalnią żwiru. Jego powierzchnia wynosi 55 hektarów, a pojemność nasypowa to 13,7 miliona metrów sześciennych.
  • Lobau – kompostownia składająca się z dwóch umocnionych powierzchni pryzmowych powierzchni ok. 26.000 m2 oraz dwóch basenów zbiorczych na wodę opadową i ścieki.
  • Centrum Ochrony Środowiska Simmering – oczyszczalnia ścieków wraz ze spalarnią osadów ściekowych, odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych.
  • Spittelau – funkcjonujący w centrum miasta zakład termicznej obróbki odpadów możliwościach unieszkodliwiania na poziomie 36 Mg/h. Charakterystyczny, ekstrawagancki wygląd zawdzięcza mistrzowi F. Hundertwasserowi.
  • Pfaffenau – zakład fermentacji beztlenowej oraz spalarnia odpadów komunalnych (obecnie w końcowym stadium budowy).
  • Stena – stacja recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Freudenau – stopień wodny i elektrownia wodna oddana do eksploatacji w 1998 roku. Średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 1037 GWh/rok.


Przy organizacji wyjazdów studyjnych współpracujemy z koncesjonowanymi biurami podróży i przewodnikami. Mamy doświadczenie w organizacji wyjazdów studyjnych do: Niemiec, Szwecji, Austrii, Holandii, Czech, Hiszpanii, Danii, Francji, Belgii i Finlandii.

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij