PL

EN

Projekt Leonardo Da Vinci w latach 2001-2003

Projekt Pilotażowy „Transfer wiedzy o środowisku” w ramach Programu Leonardo da Vinci
Od drugiej połowy 2001 roku firma ABRYS Sp. z o.o. była zaangażowana w realizację programu działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt  „Transferu Wiedzy o Środowisku”, o którym mowa dotyczy ochrony środowiska. Pomysłodawcą projektu była firma BJG GmbH z Berlina, która wraz ze swoim partnerem firmą ITUT e.V. z Lipska dokonała analizy potrzeb w  zakresie ochrony środowiska wśród krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Na podstawie tejże analizy zostały określone przesłanki, cele, grupy docelowe, etapy, przewidywane efekty końcowe oraz wybrani partnerzy.

Jakie były przesłanki projektu
W krajach Europy Wschodniej i Środkowej europejskie standardy ochrony Środowiska w zakresie odpadów, właściwego wykorzystania wody, powietrza i energii oraz materiałów szkodliwych jak też standardy dotyczące zarządzania środowiskiem nadal nie są odpowiednio stosowane. Potrzeby ze strony tych państw są duże a chęć rozwoju wysoka. W związku z tym wybrano przedstawicieli Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wprowadzany jest w życie projekt pilotażowy „Transfer Wiedzy o Środowisku”    

Kto był Partnerem
W projekcie uczestniczyło 9 instytucji z czego 7 z nich to partnerzy z Europy Środkowej a dwie to koordynatorzy z Niemiec.

  • BFW – Bremen, Niemcy (Koordynator merytoryczny projektu)
  • BJG GmbH – Berlin, Niemcy (Wykonawca projektu)Politechnika w Kownie, Instytut Inzynierii Środowiska – Kowno, Litwa
  • Słowacka Izba Gospodarczo – Przemysłowa -  Presov, Slowacja
  • Latvian Pollution Prevention Center – Ryga,   Lotwa
  • Ceske Centrum Cistsi Produkce – Praga, Czechy
  • In Service Teacher Training Institut – Stara Zagora, Bułgaria
  • Environmental protection Association – Lublijana, Słowenia
  • Abrys Sp. z o.o. – Poznań, Polska 


Jaki był cel projektu
 
Podstawowym celem określonym przez Wykonawcę było usprawnienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska w krajach partnerskich. Wykorzystując systemy edukacyjne działające na terenie poszczególnych państw oraz możliwości kształcenia zawodowego wdrażane są powstałe wcześniej i wypróbowane projekty przepływu wiedzy. Chodziło zatem o polepszenie jakości dalszego kształcenia oraz dostępu do zdobywania zdolności i kompetencji.

Do kogo skierowany był projekt 
Do głównej grupy docelowej projektu należeli tak zwani „multiplikatorzy” wiedzy w zakresie ochrony środowiska. W szczególności dotyczyło to pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z przepisami, działaniami dotyczącymi środowiska oraz odpowiedzialni są za rozpowszechnianie nowych treści i rozwiązań.  Do grupy tej należą pracownicy instytucji oświatowych, centrów doradczych, komunalnych placówek doradczych (o głównym nacisku na ochronę środowiska), władz lokalnych, ministerstwa środowiska, instytucji uniwersyteckich, izb,  organizacji doradcze ds. środowiska oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
Analiza sytuacji w zakresie edukacji ekologicznej i doradztwo w różnych krajach i ustanowienie zapotrzebowania na kwalifikacji w wybranych regionach. Analiza istniejących już kwalifikacji potrzebnych do przygotowania oraz przeprowadzenia „Szkoleń Instruktorów” w organizacjach partnerskich wschodniej Europy. Wspólne wypracowanie konceptu kursu;  Tłumaczenie i adaptacja modułów szkoleniowych na rynek (CD-ROM, materiały szkoleniowe, szkolenie instruktorów) Pilotażowy cykl projektu „Szkolenie Instruktorów” przeprowadzone w organizacjach partnerskich Wypracowanie sieci partnerów wschodnioeuropejskich, możliwości rozpowszechniania doświadczenia w tej kwestii oraz informowanie o wynikach pracy Zorganizowanie konferencji rozpowszechniającej informacje dotyczące projektu    

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij