PL

EN

30. Konferencja eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Data 03.03.2020 - 05.03.2020

Opis

Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

 

Główne zagadnienia konferencji:

 

1. Aspekty prawne:

- Składowanie odpadów po nowemu, co się zmieniło. Nowelizacja ustawy o odpadach

- Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Wymagania prawne dla wizyjnego systemu kontroli składowisk

- Rozbieżność przepisów z praktyką stosowaną na składowiskach odpadów

- Dotacja NFOŚiGW do wali z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych

- Wnioski o zmianę decyzji w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

- Jak nowa opłata marszałkowska wpłynie na składowanie odpadów w Polsce?

- Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca rekultywacji składowisk

 

2. Eksploatacja i biogaz na składowiskach:

- Oczyszczanie odcieków na terenach składowisk odpadów

- Kogeneracja w eksploatacji

- Składowanie frakcji kalorycznej

- Wytyczne badań morfologicznych

- Emisja CO2 na składowiskach

- Potencjał energetyczny składowisk

- Wpływ frakcji bio na efektywność instalacji

- Uciążliwość odorowa

- Zwierzęta na składowiskach

- Jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych

 

3. Rekultywacja składowisk:

- Składowiska- czy widzi się dla nich przyszłość

- Wycieki składowiskowe

- Zmiany klimatu, a zagrożenia dla środowiska

- Zamknięcie składowiska i co dalej. Nowoczesne metody rekultywacji składowisk

- Nowe możliwości wykonywania okrywy rekultywacyjnej

- Odpady wykorzystywane w rekultywacji

- Nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych, jak z nimi walczyć?

- Transformacja energetyczna, przyszłość na zrekultywowanych składowiskach odpadów

 

4. Monitoring i pożary na składowiskach odpadów:

- Pożary odpadów: geneza, przyczyny i propozycje rozwiązań

- Pożary na składowiskach, a odszkodowania

- System monitoringu składowisk odpadów – wyzwania dla instalacji

- Nowoczesne technologie - szansa dla monitoringu składowisk

- Baza danych o odpadach sposobem na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami

- Kontrola składowisk po nowemu czy Straż Pożarna jest na przygotowana

 

Propozycje tematów na warsztaty:

- budowanie marki osobistej

- benchmarking, jako narzędzie doskonalenia organizacji

- rozwiązania, które pomagają w dążeniu do doskonałości

- narzędzia wspomagające eksploatację, zarządzanie i rekultywację

- wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów (dostępne metody, rozwiązania techniczne, uwiecznienie wizerunku a ochrona danych, spełnienie wymagań prawnych)

- zabezpieczenia roszczeń ( formy, instytucje uprawnione, zawieranie umów)

Partnerzy branżowi

Partnerzy medialni

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij