PL

EN

2. Konferencja Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan

Data 20.11.2018 - 22.11.2018

Opis

Szanowni Państwo,

2. Konferencja „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan” to okazja zapoznania się z dobrymi praktykami oraz warunkami i szansami na rozwój firm wodno – kanalizacyjnych przy wykorzystaniu kogeneracji. To właśnie energia elektryczna w najbliższych latach będzie kluczem do wzrostu gospodarczego kraju i podstawą do określenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza takich energochłonnych jakimi są firmy branży wod-kan.

Odnawialne żródła energii stają się dużym wyzwaniem oraz istotnym elementem w procesie transformacji firm w przedsiębiorstwach gospodarki o obiegu zamkniętym. Konieczne są jednak nowe uregulowania prawne i nowatorskie rozwiązania organizacyjne, o czym będziemy dyskutowali na konferencji.

Bardzo ciekawie zapowiada się prezentacja najciekawszych w kraju rozwiązań „multi biogazowni” na oczyszczalniach ścieków, opartych o wykorzystanie miejscowych zasobów opadów, na przykładzie Pucka i Tychów. Dobre praktyki w tym zakresie pokażą przez wielu niedostrzegane i niezauważane lokalne źródła paliw płynnych dla kogeneracji na oczyszczalniach. „Od odpadów do zasobów” - to wynik współpracy tych firm z lokalnym otoczeniem gospodarczym.

Samowystarczalność energetyczna przedsiębiorstw wod-kan nie jest tylko mglistą wizją przyszłości – staje się realną szansą wielu polskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Na rynku krajowym istnieją już spółki, którym udało się cel ten zrealizować.  Bardzo interesujące będzie przedstawienie synergii energetycznej działania bioelektrociepłowni w oczyszczalni ścieków z bioelektrociepłownią w innym obiekcie komunalnym, jak chociażby w Wodnym Parku Tychy, oraz przykłady funkcjonowania tworzących się klastrów energii. Podane zostaną ramy i warunki zrównoważonego inwestowania w OZE.  Konferencja umożliwi też zwiedzenie biogazowni w oczyszczalni ścieków oraz Wodnego Parku  w Tychach. 

Serdecznie zapraszam,
Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

Patronat honorowy

Partner

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Diament Hotel Arsenal Palace
Paderewskiego 35
41-500 Chorzów

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontakt

Dział Szkoleń i Konferencji

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij