PL

EN

28. Konferencja
Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów. Składowisko odpadów elementem RIPOK

Data 20.03.2018 - 22.03.2018

Opis

Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów. Składowisko odpadów elementów RIPOK jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się eksploatacją składowisk odpadów a ekspertami oraz miejscem transferu wiedzy ludzi nauki do biznesu.

Tematy tegorocznej konferencji wpisują się w jakże aktualne problemy związane z eksploatacją składowisk odpadów, wynikające ze zmian uwarunkowań prawnych, oraz nowych wyzwań stawianych przez Unię Europejską związanych miedzy innymi z gospodarką o obiegu zamkniętym i efektywnym zarządzaniu energią.

W kontekście zmniejszających się zasobów biogazu składowiskowego, aktualna pozostaje kwestia optymalizacji procesu jego pozyskiwania i przetwarzania jako źródła energii odnawialnej oraz alternatywne metody jego zagospodarowania.

Mając na względzie powyższe, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji, wierząc że miejsce konferencji, ludzie oraz tematy, sprawią że codzienne problemy eksploatacyjne składowisk nie będą Państwa wyzwaniem lecz tylko kolejnym zadaniem do wykonania.

dr inż. Józef Ciuła
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Członek Rady ProgramowejSzanowni Państwo,

Niedługo świętować będziemy 30-lecie konferencji składowiskowych ABRYSu! Fakt, że przez prawie 30 lat temat nam się nie znudził – o czym świadczy frekwencja – skłania do wniosku, że zainteresowanie składowiskami nie ustaje. Z drugiej strony – świadczy również o tym, że organizatorzy starają się utrzymać wysoki poziom merytoryczny przedstawianej problematyki.

Mam nadzieję, że takie wrażenie odniosą Państwo po pobycie w Łomnicy. 

Na etapie wprowadzania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i polityki „zero-odpadowej” będziemy musieli się pogodzić z faktem, że składowiska nieprędko (jeśli w ogóle!) zostaną wyeliminowane z systemu przetwarzania odpadów. Ambitne plany gospodarki odpadami stawiają coraz więcej wyzwań operatorom. Dlatego też ten temat podniesiony będzie na samym początku konferencji. Serdeczne zapraszam do aktywnego udziału w panelu dyskusyjnym.

Porównując poziom wykorzystania danych monitoringu składowisk w krajach zachodniej Europy i w Polsce, uważam, że mamy wiele do zrobienia w tej materii. Większość danych trafia do archiwów, zamiast do analityków i decydentów, którzy powinni promować, np. poprzez system nagród, dobre i praktyczne rozwiązania ograniczenia emisji ze składowisk. Temat jest bardzo ważny, gdyż minimum 30-letnia opieka poeksploatacyjna zamkniętych składowisk przekłada się zarówno na długoterminowe ryzyko zanieczyszczania środowiska, jak i na koszty.    

Niezmiernie ważnym elementem podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa jest edukacja. Badania wykazują, że najbardziej efektywne jest kształcenie – w ciekawy i przystępny sposób – dzieci i młodzieży, przekazującej później tę wiedzę dorosłym. Będziemy mieli okazję zapoznać się z dobrym przykładem ścieżki ekologicznej na składowisku.

Okazuje się, że biogaz, nawet na małą skalę, można wykorzystywać gospodarczo bez oglądania się na wsparcie rządowe. Będą tu przykłady mikroinstalacji i rozwiązań systemowych, takich jak np. klastry energetyczne. A także innowacji technicznych w postaci systemów sterowania i ich wizualizacji, dających możliwość podwyższenia efektywności agregatów kogeneracyjnych. 

Problematyka odorów wokół składowisk jest ciągle aktualna. W naszym klimacie stwarzanie barier zapachowych poprzez nasadzenia rododendronów – jak czynili to starożytni Rzymianie – nie zdawałoby raczej egzaminu. Rozwiązania i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z sąsiadami składowisk będą również przedmiotem naszych dyskusji.

Poruszone zostaną także tematy gospodarki odciekami, nielegalnych wysypisk oraz modernizacji i rekultywacji składowisk. Szczególnie to ostatnie zagadnienie wymaga odpowiedzialnego podejścia, bowiem jego skala czasowa oddziaływania na środowisko liczona jest w dekadach. Kilka dobrych przykładów powinno zachęcić Państwa do ich naśladowania.

Zachęcam gorąco i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Wymiana myśli i informacji w jak zawsze ciepłej i przyjaznej atmosferze niewątpliwie przyczyni się do wdrażania dobrych rozwiązań na składowiskach. 

dr inż. Rafał Lewicki
Enviraf Ltd, Bromham Bedford
Członek Rady Programowej 

Partnerzy

Partner cyklu

Patroni merytoryczni

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Hotel Osada Śnieżka
Spacerowa 8-13
58-508 Łomnica k. Karpacza
+48 75 61 26 693

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij