PL

EN

XII Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Data 25.04.2017 - 26.04.2017

Opis

Szanowni Państwo,

zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z wielkich wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Musimy zmierzyć się ze skutkami zmian klimatu w środowisku, które wskutek urbanizacji uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z kolei, w czasie suchej pogody, miejskie wyspy ciepła generują mikroklimat niekorzystny zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i dla ludzi.

O tych problemach i sposobach ich rozwiązania dyskutować będziemy w gronie najlepszych specjalistów podczas trwającej w dniach 25-26 kwietnia w Radomiu XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam. Jako współgospodarze tego wydarzenia będziemy mieli zaszczyt zaprezentować projekt pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, którego beneficjentem koordynującym jest Gmina Miasta Radom, realizowany przy współudziale środków unijnych z programu LIFE oraz ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radosław Witkowski,
Prezydent Miasta Radomia

 


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu mam przyjemność zaprosić do udziału w obradach XII Konferencji „Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach od 25-26 kwietnia 2017 roku, w Radomiu.

Z uwagi na nowe Prawo Wodne, jest to bardzo ważne wydarzenie, które tradycyjnie od lat stanowi w Polsce niezwykle cenną okazję do wymiany interesującej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych, związanych z procesami gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podczyszczania ścieków deszczowych, retencjonowania wód w celu spowolnienia ich przepływu, zarówno na terenach miast, jak i na obszarach wiejskich.

Jak wiemy rozwój cywilizacji i wynikający z tego poziom jakości życia, uzależniony jest między innymi od prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi, co w obecnej rzeczywistości nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w odniesieniu do dających się często odczuć negatywnych skutków powodzi, czy też okresów suszy, wynikających z zachodzących zmian klimatycznych, które stawiają przed nami coraz większe i trudniejsze wyzwania inwestycyjne.

Możemy im sprostać, uznając za konieczność, zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia podczas przyszłych prac koncepcyjnych, projektowych, jak również budowy i późniejszej eksploatacji poszczególnych obiektów i instalacji, po uprzednim zapewnieniu właściwej inżynierii finansowania dla tego rodzaju przedsięwzięć, czego praktycznym przykładem mogą być doświadczenia wynikające z obecnie realizowanego w Polsce, pierwszego projektu o charakterze demonstracyjnym LIFE14 CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL, który będzie jednym z wielu tematów naszej konferencji.

Zapraszamy do udziału w tym doniosłym wydarzeniu i życzymy Państwu miłego pobytu oraz owocnych obrad, deklarując jednocześnie naszą otwartość na współpracę.

Leszek Trzeciak,
Prezes Zarządu,
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Uwaga! Brak wolnych pokoi w Hotelu Aviator. Do Państwa dyspozycji pozostały pokoje w Europejskim Boutique Hotelu.

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Partner

Patroni medialni

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Aviator Hotel - Radom
ul. Malczewskiego 18
26-600 Radom
recepcja@aviatorhotel.com.pl
+483404080

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij