PL

EN

XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Data 28.02.2017 - 02.03.2017

Opis

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII już Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która ugruntowanym zwyczajem lat poprzednich będzie płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.

Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 28 lutego - 2 marca 2017 r. w Świeradowie-Zdroju.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach przy uwzględnieniu priorytetów i kierunków strategicznych wynikających zarówno z obowiązujących jak i planowanych unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Pakiet KE gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym komunikat "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów), proponuje wprowadzenie wymagań "rewolucyjnie" zmieniających technologiczne i organizacyjne podejście do gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Proponowane znaczne podwyższenie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, traktowanie odpadów, jako zasobów - nieenergetycznych (ponowne użycie, recykling) i energetycznych (odzysk z wytwarzaniem energii) wymagać będzie zapewnienia odpowiedniej ich czystości, co w konsekwencji oznaczać będzie konieczność wdrożenia znacznie bardziej efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie odpowiednich ilościowo i jakościowo instalacji do recyklingu selektywnie zbieranych odpadów. No i niezmiernie trudne zadanie radykalnego ograniczenia składowania odpadów!

I to właśnie przyszłość unieszkodliwiania odpadów na składowiskach oraz wymagania prawne i technologiczne związane z ich eksploatacją (m. in. monitoring, gospodarka odciekami, odgazowanie, efektywność energetyczna, fundusz rekultywacyjny, bezpieczeństwo przeciwpożarowe etc.), zamykaniem i rekultywacją będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Świeradowie-Zdroju!
dr inż. Piotr Manczarski,
Politechnika WarszawskaSzanowni Państwo,

spotykamy się w Świeradowie-Zdroju po raz dwudziesty siódmy. Mając w pamięci pierwsze konferencje a także stan składowisk z lat 90-tych ubiegłego już wieku uważam, że ogrom pracy włożonej przez nas wszystkich w ochronę środowiska w ciągu ostatnich trzech dekad, zaowocował pozytywnymi wynikami.

Oczywiście spoczywanie na laurach z recyklingu nie wchodzi w grę.

Eksploatacja i monitoring aktualnie działających składowisk są daleko bardziej skomplikowanymi procesami w porównaniu z zasypywaniem odpadami dziur w ziemi. Zmieniające się przepisy i wymagania środowiskowe nakładają na nas obowiązek szukania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zmiana składu deponowanych odpadów, pomimo intencji zmniejszenia długotrwałych zanieczyszczeń, stwarza nowe problemy i wyzwania dla użytkowników. Niedostateczne wsparcie dla składowisk, jako niewielkich i rozproszonych źródeł energii odnawialnej, ogranicza znacznie możliwość redukcji emisji i wykorzystania gospodarczego biogazu. Zmusza to do stosowania ekonomicznie opłacalnych instalacji w mikroskali. Uwzględnienie składowisk jako elementu systemu zagospodarowania odpadów daje możliwości wydatnego zwiększenia efektywności energetycznej układu. Atmosfera wokół składowisk robi się coraz „cieplejsza”, bowiem statystyki pożarów od lat pozostają na porównywalnych poziomach, a rynek przestał już to status quo akceptować. Ten trudny temat uwzględniony jest w programie sesją warsztatową, mającą na celu podniesienie stanu praktycznej wiedzy. Przez długie jeszcze lata borykać się będziemy ze starymi składowiskami i wysypiskami, rozpatrywanymi z jednej strony jako źródła długoletnich zanieczyszczeń a z drugiej - pozyskiwania surowców. A tym co można wykopać ze składowiska, opowie nam żołnierz, który może się pomylić tylko raz. Rekultywacje składowisk i znajdowanie hybrydowych rozwiązań – środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych, edukacyjnych – dają możliwości znakomitego treningu dla szarych komórek inżynierów i organizatorów.

Obserwacje z tych poprzednich lat, liczonych już w dziesiątki, skłaniają mnie do stwierdzenia, że jesteśmy zgraną grupą profesjonalistów. Stanowimy niemałą siłę, która niewątpliwie wpływa na obieg odpadów w polskiej przyrodzie. Przed nami stoją niełatwe zadania, szczególnie w świetle aktualnie zachodzących dobrych zmian. Wykorzystajmy tę okazję, daną nam przez ABRYS, do przekazania sobie pozytywnych fal i emocji, aby motywowały nami inne czynniki niż tylko zysk i strach. Przekonajmy swoim przykładem tych (nie tylko z naszej branży), którzy nie widzą innych motywacji, że warto opierać się w swych działaniach na takich wartościach jak chęć tworzenia dobra, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, wzajemna pomoc, spolegliwość, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało.

Kontynuując linię poprzednich konferencji, pozwolę sobie ponowić apel o chwilę zatrzymania się w biegu wydarzeń. Mam nadzieję, że warto będzie zainwestować Państwa czas w te trzy dni i poświęcić go na analizę i refleksję, wymianę doświadczeń i wykreowanie nowych pomysłów. Osobiste kontakty i rozmowy w fantastycznie stwarzanej od tylu lat przez ABRYS atmosferze, niewątpliwie przyczynią się do syntezy – zmierzenia się z wymaganiami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wypracowania konkretnych projektów, o których z podziwem będą mówić przyszłe pokolenia „odpadowców”. To przecież dzięki nim przekształcamy powoli (za wolno!) cywilizację konsumpcyjną w wymarzoną cywilizację bezodpadową („zero-waste”).

Zapraszam serdecznie do Świeradowa Zdroju i do aktywnego uczestnictwa w konferencji.
dr inż. Rafał Lewicki
Enviraf Ltd

Uwaga! Brak miejsc noclegowych w Cottonina Villa & Mineral SPA Resort. Zachęcamy do rezerwacji zakwaterowania w Hotelu Medical Spa Malinowy Dwór.

Współorganizator

Współpraca

Partner

Partner ubezpieczeniowy

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Cottonina*** Villa & Mineral SPA Resort
Sanatoryjna
59-850 Świeradów-Zdrój

Gospodarka odpadami

Kontakt

Dział Szkoleń i Konferencji

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij