PL

EN

Konferencja Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Data 02.02.2016 - 03.02.2016

Opis

W ostatnich latach zainwestowano w Polsce znaczne środki finansowe na budowę bądź rozbudowę połączoną z modernizacją wielu oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie średnie i duże w większości oczyszczają już ścieki w podwyższonym standardzie, największe obiekty wyposażone zostały ponadto w kompleksowe rozwiązania dotyczące przeróbki osadów ściekowych, często oparte o końcowe ich przekształcanie metodami termicznymi. Mimo to najbliższe lata również powinny obfitować w kolejne inwestycje w krajowych oczyszczalniach ścieków, związane co najmniej z dwoma przyczynami: niewielkie oczyszczalnie (z przedziału 10.000÷15.000 RLM) muszą pilnie dostosować swoje technologie do wymogu podwyższonego usuwania biogenów, natomiast oczyszczalnie średniej wielkości, a także te z dużych, które jeszcze tego nie zrobiły - zmodernizować swoją gospodarkę osadami ściekowymi. Jest w tym zakresie bardzo wiele do zrobienia, również w kontekście wprowadzanego od 2016 roku zakazu składowania osadów ściekowych. Modelowe rozwiązania powinny uwzględniać budowę np. instalacji fermentacji metanowej osadów w obiektach o wielkości już powyżej ok. 30.000 RLM, a także - wprowadzać regionalną przeróbkę wtórną osadów ściekowych, koncentrując te procesy w wybranych, większych obiektach, mogących prawidłowo przetwarzać i unieszkodliwiać ten ważny strumień odpadowy np. w skali powiatu.

Działania te powinny być dobrze przygotowane, zarówno w zakresie analizy techniczno-ekonomicznej, z uwzględnieniem najlepszych technologii, a także - umożliwiać prawidłową eksploatację, z zachowaniem wymaganych parametrów, istniejących obiektów, które mają być poddane modernizacji i rozbudowie. Doświadczenia środowiska branżowego uczą, że bardzo dobrą formą uzupełnienia działań przygotowawczych dla tego typu inwestycji „na żywym organizmie” jest wzajemna wymiana doświadczeń eksploatatorów, umożliwiająca wypracowanie - w trakcie dyskusji na sali konferencyjnej, ale również rozmów kuluarowych - swoistego kodeksu dobrych praktyk, w zakresie przydatnym uczestnikom tych spotkań. 

Propozycja naszej kolejnej konferencji z grupy tematycznej „gospodarka wodno-ściekowa” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom - ma być okazją do szeroko rozumianej wymiany doświadczeń pośród osób związanych bezpośrednio z eksploatacją oczyszczalni ścieków, w trybie bardziej „seminaryjnym” niż „konferencyjnym”. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z tej możliwości!

Cezary Jędrzejewski - PEWiK Sp. z o.o. z Gdyni

Partner kompostowania

Partner specjalny

Partnerzy

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

GrandHotel Tiffi
Dąbrowskiego 9
14-200 Iława
89 651 97 97

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij