PL

EN

Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Data 12.05.2015 - 13.05.2015

Opis

Na konferencję zapraszają:

Jubileuszowa edycja konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne” stanowi doskonałą okazję dla dyskusji w szerokim gronie, obejmującym inwestorów, projektantów, wykonawców i środowisko naukowe, nad problematyką racjonalnego rozwoju systemów odprowadzania ścieków opadowych.

W nadchodzących latach należy się spodziewać wzrastającego zainteresowania tematyką skutecznego gospodarowania wodami opadowymi, szczególnie w aglomeracjach miejskich. Potrzeba zwiększenia retencji wód na obszarach zurbanizowanych została zapisana w krajowych dokumentach strategicznych, m.in. w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. Tematyka retencji stanowi także jeden głównych obszarów programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z poprawą funkcjonowania systemów odwodnienia powinno przełożyć się na zwiększenie liczby inwestycji wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Tradycją konferencji jest panel dyskusyjny poświęcony problematyce wdrażania i funkcjonowania taryf za odprowadzanie ścieków opadowych. Poruszone w trakcie dyskusji aspekty prawne, ekonomiczne jak również prezentacje przykładów udanych wdrożeń taryf w gminach stanowią wartościowy materiał dla samorządowców przygotowujących się do opracowania opłat. W tegorocznej edycji nie zabranie również prezentacji czołowych firm,  prezentujących technologie z zakresu oczyszczania ścieków opadowych, zagospodarowania jak i regulacji przepływu.

W imieniu rady programowej zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wód i ścieków opadowych do wzięcia udziału w 10 edycji konferencji.

dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 

Mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych wodami opadowymi, a zwłaszcza ich retencjonowaniem, na kolejną już 10 Jubileuszową Konferencję z serii Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne. Konferencja sama w sobie jest już instytucją, bo w jej wcześniejszych 9 edycjach w latach 2007-2014 udział wzięło ponad 1000 uczestników. To jak na konferencję krajową olbrzymi sukces, bo dotychczasowe spotkania w miastach takich, jak: Gdańsk, Poznań, Toruń, Włocławek, Gdynia, Łódź, Wrocław i Iława zaowocowały integracją środowisk związanych zawodowo z wodami opadowymi a także powstaniem portalu retencja.pl. Tym, co chyba najmocniej przyciągało uczestników konferencji z serii Wody opadowe to przede wszystkim jej praktyczny charakter. Liczymy, że zapowiadane spotkanie w Kołobrzegu będzie jak najbardziej praktycznym. Oprócz już znanych kanonów w postaci zagadnień: opłat za wody opadowe i roztopowe, zjawisk ekstremalnych na terenach zurbanizowanych, retencjonowania i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi można spodziewać się także prezentacji narzędzi ułatwiających pracę projektanta systemów odwodnienia. Co ważne, tak jak w latach uprzednich prezentowane referaty nie mają być najważniejszą treścią konferencji, ale raczej podstawą do dyskusji mniej lub bardziej oficjalnych, toczonych w panelach i kuluarach. Zapraszam zatem raz jeszcze, do zobaczenia tym razem w Kołobrzegu…

dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Patronat Honorowy

Partner Generalny

Partner Strategiczny

Partnerzy

Patroni medialni

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Marine Hotel***** & Ultra Marine
ul. Sułkowskiego 9
78-100 Kołobrzeg

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij