PL

EN

Konferencja Paliwa z odpadów

Data 24.03.2015 - 26.03.2015

Opis

 

Szanowni Państwo,

energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliwa o stabilnych parametrach jakościowych oraz ich efektywne energetycznie i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie są ważnym zagadnieniem we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Na szczeblu unijnym oraz krajowym trwa merytoryczna dyskusja o regulacjach prawnych i normalizacyjnych, w której stawiane są pytania o obowiązujące standardy jakości paliw z odpadów, ich właściwe traktowanie formalne oraz możliwość zaliczenia wyprodukowanej z nich energii do OZE. Rosnący krajowy potencjał produkcyjny paliw z odpadów poszukując nowych kierunków zbytu z nadzieją spogląda w stronę energetyki i ciepłownictwa. Jak zawsze w gospodarce rynkowej o powodzeniu zadecyduje rachunek zysków i strat. Serdecznie zachęcam Państwa do spotkania na konferencji, stanowiącej najszerszą w naszym kraju płaszczyznę wymiany informacji na temat aktualnych zagadnień związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem paliw z odpadów. W roku niniejszym podczas obrad podejmiemy także ciekawą tematykę związaną z termiczną obróbką odpadów w procesach pirolizy i zgazowania.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
dr inż. Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
przewodniczący rady programowej

Odpady to ogromne, wciąż niewykorzystane źródło surowców wtórnych i energetycznych w Polsce. Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów  zagospodarowania znacznej części odpadów jest ich wykorzystanie jako paliw w procesach wysokotemperaturowego spalania z odzyskiem energii. Ostatnie lata pokazują, że bez wykorzystania energii z odpadów nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki odpadami, a raczej będziemy szukali nowych miejsc i sposobów lokowania odpadów.  Uwzględniając już rozpoczęte inwestycje w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów o łącznej mocy przetwórczej ok. 1 mln ton odpadów należy zauważyć, że od roku 2016 wystąpi w Polsce poważny problem z zagospodarowaniem ok. 3 – 4 mln ton frakcji kalorycznych odpadów, które będą odebrane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów bez możliwości ich składowania.

Tymczasem odpowiednio przetworzone odpady mogą zastąpić węgiel, co w obecnej sytuacji kraju winno mieć ogromne znaczenie. Nie bez znaczenia są również stabilne parametry jakościowe oraz dodatkowe regulacje, bodźce ekonomiczne wynikające np. z możliwości zaliczenia części wyprodukowanej energii elektrycznej z wykorzystaniem odpadów do energii pochodzącej ze źródła odnawialnego. Istniejący w kraju potencjał produkcyjny paliw alternatywnych szuka obecnie nowych kierunków rozwoju. Niewątpliwie jest nim sektor ciepłowniczy i energetyczny. Kluczowym elementem rozwoju wykorzystania paliw z odpadów winna być ścisła współpraca pomiędzy firmami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz wytwórcami energii lub ciepła w celu wypracowania optymalnego modelu kooperacji. Trzeba stworzyć zintegrowane rozwiązania, które         zapewnią efektywności procesów oraz zagwarantują zwrot kosztów inwestycji w zakładanym przez inwestorów czasie. Dzisiaj Państwo Polskie winno stanąć na wysokości i wspólnie z przedsiębiorcami przygotować odpowiednie rozwiązania, bo czasu mamy coraz mniej.

Zapraszam do udziału
Krzysztof Kawczyński
Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska
Krajowa Izba Gospodarcza

Współpraca

Partner Generalny

Partner Specjalny

Partnerzy

Pliki do pobrania

Lokalizacja

GrandHotel Tiffi
Dąbrowskiego 9
14-200 Iława
89 651 97 97

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij