PL

EN

II Konferencja Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja

Data 09.09.2014 - 10.09.2014

Opis

Zbliża się 2015 rok, a więc ostateczna data spełnienia przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, wynikających z postanowień „dyrektywy ściekowej”. Jednym z obszarów, który długo bronił się przed wymogami prawno-technicznymi, były inwestycje dot. pojedynczych systemów oczyszczania ścieków. Kolejna konferencja z tego cyklu ma przybliżyć zarówno prawne wymogi wykonania oczyszczalni, jak i możliwości modernizacji osadników gnilnych z rozsączaniem w ziemi lub filtrach roślinnych. Nowelizacja Prawa wodnego całkowicie rozwiała nadzieję na liberalizację wymogów oczyszczania ścieków w takich instalacjach. Pragniemy też pokazać trendy, które przy odpowiednim wsparciu prawnym mogłyby stać się obowiązującymi, chociażby w gospodarce osadowej. Na koniec chcielibyśmy zapoznać uczestników z unijnym zakazem stosowania w ramach przetargów jedynie kryterium cenowego. Nowe władze samorządowe będą inwestowały i funkcjonowały zgodnie ze zmienionymi zasadami realizowania zamówień publicznych. 

Zenon Świgoń
ekspert ministra środowiska ds. ocen wniosków o dofinansowanie
ekspert RPO z listy ministra infrastruktury i rozwoju
rzeczoznawca PZITS nr 2032

W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można ogromne zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków (POŚ). Za ten stan odpowiada kilka czynników. W pierwszej kolejności są to możliwości współfinansowania budowy systemów indywidualnych ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Ponadto w dużej mierze wpływa na to wzrost świadomości ekologiczno-ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich i coraz częściej opracowywane przez gminy analizy opłacalności inwestycji wodno-ściekowych dla obszarów wiejskich. Te z kolei jednoznacznie wykazują, że w zabudowie rozproszonej konieczna jest budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 

Wg danych GUS na koniec 2012 r. w Polsce funkcjonowało prawie 125 tys. oczyszczalni przydomowych, z których 48 tys. sztuk wybudowano w latach 2010-2012. Duży skok w ilości powstałych tego rodzaju obiektów, na przestrzeni tak krótkiego czasu pokazuje, że dziś nie jest już problemem przekonanie mieszkańców do konieczności budowy oczyszczalni przydomowej, znalezienie źródeł dofinansowania inwestycji czy w końcu wybór odpowiedniej technologii. Gminy definiują kolejne zagadnienia wymagające rozwiązania: W jaki sposób kontrolować pracę oczyszczalni? Czy bieżący nadzór w okresie związania dofinansowaniem powinna realizować gmina? W jakim stopniu organizować gospodarkę osadową z POŚ? 

Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy podczas drugiej Konferencji Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa i eksploatacja organizowanej w Boszkowie, do wzięcia udziału w której serdecznie zapraszam.

dr inż. Tomasz Warężak

Partner Generalny

Partner Turnieju

Partner

Patronat honorowy

Patroni medialni

Pliki do pobrania

Lokalizacja

SUŁKOWSKI Conference & Resort Boszkowo
Dworcowa 15
64-140 Boszkowo

Gospodarka wodno-ściekowa

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij