PL

EN

VII Konferencja - Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Data 23.09.2013 - 25.09.2013

Opis

Charakterystyczny dla ostatnich lat dynamiczny rozwój krajowej infrastruktury w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych opartych na ich suszeniu i spalaniu wyraźnie zwolnił tempo. Nowe instalacje do suszenia i spalania osadów nie są obecnie uruchamiane tak seryjnie, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Trend ten jest jak najbardziej zrozumiały. Krajowy potencjał zagospodarowania osadów ściekowych metodami termicznymi, o udziale wynoszącym 37% wśród innych metod przeróbki osadów, osiągnął poziom lokujący Polskę wśród najbardziej zaawansowanych w tym względzie krajów UE. Wynik ten, niemożliwy do osiągnięcia bez szerokiego zaangażowaniu wielu środowisk, a szczególnie bez udziału funduszów z UE jest powodem do dumy, gdyż uporządkowanie gospodarki osadami to nie tylko spełnienie określonych wymagań prawa wspólnotowego, ale to także znaczący krok w kierunku ograniczenia oddziaływania na środowisko. Od strategii planowania oraz etapu budowy instalacji do suszenia i spalania osadów przeszliśmy obecnie do roli eksploatatorów tego rodzaju nowych, praktycznie dotąd w Polsce nieistniejących instalacji. Rola ta nie jest łatwa, tym bardziej, że na etapie projektowania, budowy, uruchamiania a następnie w pierwszych latach eksploatacji wyszło na jaw sporo błędów czy niedociągnięć, które utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają osiągnięcie planowanej wydajności i dyspozycyjności nowych suszarni czy spalarni osadów. Ponadto na osadowej mapie Polski nadal jest jeszcze sporo „białych plam”, które pilnie wymagają podjęcia budowy tego typu instalacji.

Nie wszystko, zatem w tej naszej branży jest aż tak optymistyczne, aby nie było problemów i tematów do poruszenia i dyskusji podczas VII edycji  Konferencji.

Wszystkich naszych stałych Uczestników, ale także nowych serdecznie zapraszam do Torunia.

 

Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing,
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

 

W ramach wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną trzy instalacje do przeróbki osadów ściekowych. Będzie to: Instalacja Termicznej Obróbki Osadu w Oczyszczalni Ścieków Centralna, Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów w Oczyszczalni Ścieków Fordon oraz Instalacja Termicznej Hydrolizy Osadu w Oczyszczalni Ścieków Kapuściska.

Oczyszczalnia Ścieków „Centralna: Toruńska Oczyszczalnia Ścieków jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Projektowana przepustowość to 90 tys. m3 ścieków na dobę, a rzeczywista w roku 2012 wyniosła ok. 50 tys. m3/dobę. Osad nadmierny i wstępny poddawany jest fermentacji metanowej w WKFz w wyniku, której powstaje biogaz. Biogaz jest paliwem dla zespołów kogeneracyjnych, w których wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Przefermentowany osad odwadniany jest w trzech wirówkach. Aktualnie uzyskujemy ok. 60 Mg osadu na dobę o zawartości 21-22 % s.m. Osad ten suszony jest w oddanej w 2013 r. suszarni taśmowej. Suszarnia jest suszarnią niskotemperaturową, a temperatura powietrza suszącego wynosi 130C .Istotną cechą suszarni jest unikanie fazy kleistej wskutek recyrkulacji osadu wysuszonego. Instalacja termicznej przeróbki osadu zaprojektowana jest na 21 Mg s.m./dobę. Osad po wysuszeniu zawiera co najmniej 90% s.m. Zużycie energii cieplnej na odparowanie 1 kg wody -0,85 kWh/kg. Wysuszony osad sprzedawany jest do firmy mającej stosowane zezwolenia na zagospodarowanie osadu ściekowego.

Oczyszczalnia Ścieków Kapuściska w Bydgoszczy: Wykorzystywany przez oczyszczalnię proces termicznej hydrolizy osadów polega na stopniowym ogrzewaniu i schładzaniu osadów w warunkach kontrolowanego ciśnienia i temperatury. Składa się on z pięciu głównych etapów: odwadniania osadu i podawania do mieszalnika – maceratora, ogrzewania osadu w mieszalniku – maceratorze, hydrolizy termicznej w reaktorze, obniżania ciśnienia w zbiorniku uwalniania, schładzania zhydrolizowanego osadu przed skierowaniem go do komór fermentacyjnych. Zastosowanie technologii termicznej hydrolizy osadów pozwala m.in. na:  higienizację osadów, zmniejszenie ilości odwadnianych osadów ca 50%, lepsze odwadnianie osadu przefermentowanego, większą redukcję masy biologicznych cząstek stałych, podwyższoną wydajność komory fermentacyjnej.

Oczyszczalnia ścieków Fordon: Oczyszczalnia ścieków „FORDON” w Bydgoszczy jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków. Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi 41 000 m3/d. Od 2012 roku oczyszczalnię „FORDON” rozbudowano o Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) obsługującą dwie bydgoskie oczyszczalnie „FORDON” i „KAPUŚCISKA”. Projektowana wydajność instalacji wynosi 30 Mg s.m./dobę (w tym 17 Mg s.m./d – oczyszczalnia Fordon, 13 Mg s.m./d – oczyszczalnia Kapuściska). Przekształcanie osadów odbywa się w pojedynczym ciągu technologicznym. Głównymi elementami Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów są systemy suszenia osadów, spalania w piecu ze złożem fluidalnym, odzysku ciepła i oczyszczania gazów spalinowych. Do wspomagania procesu spalania wykorzystuje się biogaz produkowany przez oczyszczalnię.

 

Podczas obrad konferencji wśród uczestników, którzy wypełnią ankietę zostanie rozlosowany Voucher Turystyczny ufundowany przez Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Frater.

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Sponsorzy

Sponsor vouchera turystycznego

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Toruń

Toruń

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij