PL

EN

XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami

Data 03.09.2013 - 05.09.2013

Opis

Quo vadis rewolucjo śmieciowa?
1 lipca 2013 r. wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju. Gmina przejęła obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Czy gminy zdążyły przygotować się do zmian? Jeżeli nie to dlaczego? Czy mieszkańcy zostali dokładnie poinformowani o zmianach? Dlaczego nie chcą zaakceptować zmian? Dlaczego stawki za odbiór odpadów są tak zróżnicowane w poszczególnych gminach w Polsce? Dlaczego gminy tak późno zabrały się do wprowadzania zmian? Czy wprowadzane zmiany to „rewolucja śmieciowa” jak nazywa to wiele osób, czy też zmiany te mogą być wprowadzone ewolucyjnie? Na te, a także inne pytania będą starali się odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, odbywającej się tradycyjne w pierwszych dniach września, tym razem w Warszawie, do udziału w której serdecznie zapraszam.

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest jedną z najistotniejszych zmian przepisów dotyczących postępowania z odpadami, zmianą mającą bardzo istotne znaczenie dla wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej, ale może nawet przede wszystkim zmianą, która powinna skutkować przebudową świadomości społecznej co do wagi problemu prawidłowego zagospodarowania odpadów domowych. Zmiana powinna więc spowodować w społeczeństwie zmiany mentalnościowe i kulturowe. Dla osiągnięcia takich efektów nie jest oczywiście wystarczającym samo zbudowanie nowych systemów, trzeba dbać o ich skuteczne funkcjonowanie i egzekwować obowiązki od wszystkich, których działania w osiąganiu tej skuteczności powinny służyć. Wymaga to bieżącego zainteresowania działaniami gmin i firm uczestniczących w tych systemach, monitorowania przestrzegania obowiązków przez mieszkańców gmin, podejmowania ciągłych działań kształtujących ich świadomość. Zadaniem konferencji jest zwrócenie uwagi na te problemy, wskazanie kierunków niezbędnych działań i podstaw prawnych ich podejmowania, zastanowienie się nad przyczynami występujących trudności i kłopotów oraz sposobami ich rozwiązywania - zachęcam więc do aktywnego udziału w obradach.

prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński


Zapraszamy do obejrzenia fragmentów wywiadów przeprowadzonych podczas VI Konferencji Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, która odbyła się w dniach 7-9 maja w Elblągu z Posłem na Sejm RP Panią Krystyną Poślednią oraz z Panią dr inż. Barbarą Kozłowską z Politechniki Łódzkiej.

Podczas obrad konferencji wśród uczestników, którzy wypełnią ankietę zostanie rozlosowany Voucher Turystyczny ufundowany przez Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Frater.  

  

Patronat honorowy

Współpraca

Partner generalny

Sponsor specjalny

Sponsorzy

Partner

Sponsor vouchera turystycznego

Patronat medialny

Pliki do pobrania

Lokalizacja

Warszawa

Warszawa

Gospodarka odpadami

Kontakt

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij