PL

EN
Data 05.09.2011

Kompleksowa Gospodarka Odpadami

XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 01.06.2011

Paliwa z odpadów

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 19.05.2011

Zieleń Miejska

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 09.05.2011

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 11.04.2011

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 04.04.2011

Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 24.03.2011

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 10.03.2011

Kanalizacja terenów niezurbanizowanych

IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 23.02.2011

Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów

XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data 03.02.2011

Metody zagospodarowania osadów ściekowych

II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij