PL

EN

XI Konferencja „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Data 13.04.2016

Na XI edycję konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” zorganizowanej w Warszawie przez firmę Abrys i Ceced Polska przybył m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele departamentu gospodarki odpadami w resorcie środowiska, instytucje kontrolujące, przedstawiciele firm zbierających i przetwarzających ZSEE, recyklerzy oraz organizacje odzysku. Patronat nad konferencją objęło czasopismo „Recykling”.

Otwarcia konferencji poświęconej zużytemu sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu dokonał minister Sławomir Mazurek, odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska za gospodarkę odpadami. Obecna również była Dyrektor Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Na sali zebranych było prawie 130 osób reprezentujących wszystkie zaangażowane w budowę systemu recyklingu ZSEE w Polsce sektory, czyli producenci (wprowadzający), zbierający, przetwarzający i recyklerzy. Obecni byli także szefowie 5 organizacji odzysku, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, instytutów badawczych i prasy.

W przewodnim przemówieniu, wiceminister Mazurek wymienił wyzwania, jakie czekają Polskę, polską gospodarkę i ustawodawców. Nakreślił ogólny trend dalszego rozwoju szeroko rozumianej gospodarki odpadami. – Chcemy skupić się na legislacji i wzmacnianiu instytucji. Jeśli chodzi o legislację, to będziemy działać w kierunku doskonalenia prawa. Będziemy jednak konsultować nasze działania z państwem – zwrócił się S. Mazurek do branży. – Ważne, by ta dyskusja była oparta na właściwej metodologii, na właściwych wskaźnikach, tak byśmy rozmawiali nie o woli i chęciach, ale o konkretnych liczbach. Drugim elementem naszej polityki jest wzmacnianie służb ochrony środowiska, aby były skutecznym narzędziem w realizowaniu polityki państwa – dodał.

Za wyjątkowo istotną uznał pracę nad walką z szarą strefa i istniejącymi nieprawidłowościami ograniczającymi przedsiębiorczość. Wspomniał także o potrzebie prac nad budową ogólnopolskiego systemu monitoringu przepływu odpadów.

Jakie wyzwania stoją przed branżą recyklingu ZSEE?

W pierwszej prezentacji Wojciech Konecki, dyrektor związku pracodawców AGD – CECED przedstawił dotychczasową ścieżkę rozwoju rynku oraz nakreślił stojące przed branżą wyzwania. Wyszczególnił potencjalne zagrożenia (niedobór odpadów) oraz zaapelował o zdefiniowanie sposobu rozliczania producentów z obowiązku zbiórki ZSEE. Dyrektor Mirosław Baściuk, reprezentujący firmę Remondis Elektrorecykling, zwrócił uwagę zebranych na zmniejszający się corocznie dochód zakładów przetwarzania i powiązał ten fakt ze spadającymi cenami surowców oraz ze zmniejszającymi się dopłatami od organizacji odzysku reprezentujących producentów. Przedstawił konkretne wyliczenia i propozycje zmian.

Cechą rozpoznawczą cyklicznych konferencji o ZSEE jest ożywiona debata, w której tym razem uczestniczyli przedstawiciele przetwarzających – Bartosz Kubicki z Elektrorecykling, producentów – Jacek Łęgiewicz z Samsung, Krzysztof Kawczyński z KIG oraz Grzegorz Skrzypczak z ElektroEko.

Wskazywano na konieczność wprowadzenia zmian systemowych. – Zmiana w ustawie nic w branży nie zmieniła. Zmienić się musi system, ze zmienionymi narzędziami, także kontroli – mówił G. Skrzypczak. Zgadzał się z tym Krzysztof Kawczyński, któremu marzy się system zintegrowany, efektywny ekonomicznie i ekologicznie.

Natomiast Bartosz Kubicki wskazał na problemy przed którymi stają zakłady przetwarzania. – Sytuacja w zakładach przetwarzania nie jest różowa. Tendencje cen surowców są bardzo spadkowe, a te bardzo mocno wpływają na naszą branżę. I zastanawiam się jak ona może jeszcze funkcjonować – pytał B. Kubicki. – A do tego wg nowego prawa, będziemy audytowani od przyszłego roku. A wymagania audytorów systemu EMAS są bardzo wyśrubowane, dlatego te zakłady które są na rynku musza włożyć bardzo dużo pracy, siły przede wszystkim pieniędzy włożyć w dostosowanie się do tych standardów, które będziemy mieli w najbliższym czasie – wyjaśniał prezes Elektrorecyklingu.

Grono ekspertów reprezentował Maciej Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mówiący w szczegółach o przyszłych obowiązkowych audytach oraz corocznej weryfikacji wszystkich zakładów przetwarzania i organizacji odzysku. Kazimierz Borkowski z Plastics Europe oraz Eneasz Gowora, pokazując najnowsze dane i technologie, zwrócili uwagę zebranych na znaczenie odzysku tworzyw sztucznych.

Mecenas Sergiusz Urban z kancelarii WKB podzielił się wiedzą i opiniami dotyczącymi najważniejszych i najbardziej zmieniających rzeczywistość zapisów ustawy o ZSEE. Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego mówiło o gospodarce obiegu zamkniętego oraz jej konsekwencjach dla kraju i społeczeństwa.

Organizatorzy zapraszają już teraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku recyklingu elektroniki na jesienne jubileuszowe Forum Recyklingu w Poznaniu oraz kolejną - XII konferencję, które odbędzie się tradycyjnie w kwietniu, w 2017 r.


Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska
Katarzyna Błachowicz – redaktor naczelna kwartalnika „Recykling”

Zdjęcia

Współpraca

Partner generalny

Patronat honorowy

Partnerzy

Sponsorzy nagród

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij