PL

EN

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 14.11.2013

 

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, odbyła się w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Szczecinie. W konferencji, której współorganizatorem był Urząd Miasta Szczecin, wzięło udział ponad 140 uczestników: przedstawicieli samorządów, firm działających w obszarze gospodarki odpadami, organizacji zajmujących się działaniami edukacyjnymi. Obrady konferencji odbywały się w czterech blokach tematycznych.

Pierwsza sesja poświęcona była optymalizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów w świetle nowych przepisów prawnych. Wprowadzenia do tematyki konferencji dokonał Paweł Adamczyk z Urzędu Miasta Szczecin, przedstawiając prezentację pt. „Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin”. Kolejne prezentacje, przedstawione przez pana Prezesa Jerzego Sarnowskiego z WFOŚiGW w Szczecinie, dotyczyły finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Temat kontroli firm odbierających odpady poruszyła Izabela Kurek z WIOŚ w Poznaniu, a prawne aspekty selektywnej zbiórki odpadów z punktu widzenia obowiązków gmin i przedsiębiorców omówił prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Drugą sesję poświęcono organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez gminy. Różne kwestie z zakresu organizacji, eksploatacji i finansowania PSZOK-ów przedstawili: Krzysztof Krauze z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Zofia Kuberska-Jurga z firmy SITA JANTRA ze Szczecina, dr inż. Anna Kiepas-Kokot z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Emilian Stańczyszyn ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Zagadnienia kontroli i egzekucji wymagań prawnych w obszarze gospodarki odpadami w Europie Zachodniej na przykładzie pięciu państw: Holandii, Niemiec, Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii omówił Hennie van de Coevering.

Pierwszy dzień konferencji zakończyły obrady trzeciej sesji, podczas której przemawiali: dr inż. Barbara Kozłowska nt. konieczności standaryzacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, Jakub Kujath z Urzędu Miasta Szczecin nt. finansowania i realizacji samorządowych kampanii edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów oraz dr inż. Jolanta Kamińska-Borak z Celowego Związku Gmin R-XXI z Nowogardu nt. tego, jak zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów oraz do korzystania z PSZOK-ów.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od czwartej sesji, poświęconej rachunkowi ekonomicznemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Swoje prezentacje przedstawili: Andrzej Sobolak z Zakładu Zagospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, który omówił działania gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zmierzające do realizacji poziomów recyklingu i odzysku. Ewelina Więcławska z Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” z Czempinia poruszyła kwestię selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Tadeusz Pokrywka z Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań z Warszawy zwrócił uwagę na dobrowolne porozumienia przemysłu jako źródła dodatkowych wpływów finansowych do systemu gospodarki odpadami. Natomiast Hanna Kmieciak z Urzędu Miejskiego w Kórniku omówiła problemy budżetowe gmin, a Jerzy Ziaja z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu w Warszawie przybliżył kwestię surowców z selektywnej zbiórki odpadów z punktu widzenia wymagań recyklera.

Konferencję zakończyły wizyty techniczne w dwóch obiektach. Zwiedzano Ekoporty, czyli punkty zbiórki odpadów problemowych w Szczecinie oraz stację przeładunkową odpadów firmy SITA JANTRA ze Szczecina.

Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali, że jedną z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów, czyli wydzielenie różnych grup odpadów z całego strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom recyklingu oraz odzysku w zakładach zagospodarowania. Ważnym elementem realizacji selektywnego zbierania jest dobrze przygotowana akcja informacyjna, czyli kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców oraz wszystkich uczestników systemu, mówiąca o zasadach odbioru odpadów selektywnie zbieranych, o sposobach ich gromadzenia w domu oraz poza nim.

Mamy nadzieję, że wszyscy biorący udział w konferencji pogłębili swoją wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Potwierdzeniem tego faktu może być ożywiona dyskusja podczas obrad oraz w kuluarach. Dziękując za uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, zapraszamy za rok na kolejną edycję spotkania, również poświęconą tej tematyce.

 

dr inż. Barbara Kozłowska,
opiekun merytoryczny konferencji

Zdjęcia

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Abrys selektywna zbiórka odpadów

odpady Abrys

konferencja Abrys

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Partner generalny

Sponsorzy

Partnerzy

Sponsor vouchera turystycznego

Współpraca

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij