PL

EN

V Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

Data 24.06.2014

Kolejna, V Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” została zorganizowana w dniach 2-3 czerwca br. w Zielonej Górze i zgromadziła ponad 100 uczestników.

Referaty wygłosili przedstawiciele jednostek naukowych, praktycy oraz firmy dostarczające technologie przeróbki i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Spotkanie rozpoczęła sesja „Zagospodarowanie osadów ściekowych – rzeczywistość i perspektywy” w której uczestnikom spotkania dr inż. Izabela Kruszelnicka z Politechniki Poznańskiej przybliżyła aspekty prawne związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Pani Joanna Wachowicz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej omówiła zagadnienia dotyczące komunalnych osadów ściekowych zawarte w IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Cel i założenia krajowego planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowym przestawione zostały przez przedstawiciela Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność centralizacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych.

Kolejna sesja dotyczyła aspektów ekonomicznych oraz dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka w swoim wystąpieniu skupiła się na przyrodniczych metodach zagospodarowania osadów ściekowych. Zdaniem Pani Profesor, jest to metoda, która powinna być dominującym sposobem zagospodarowania osadów przez najbliższe lata w Polsce. O możliwościach i barierach przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych mówił prof. dr hab. Jacek Czekała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei Pani Katarzyna Paprocka przedstawiła możliwości finansowania gospodarki wodno-ściekowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

O korzyściach ekonomicznych i środowiskowych wynikających z funkcjonowania elektrociepłowni biogazowej mówił Pan Wojciech Walczak, przedstawiciel Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Piotr Kowalski z Iławskich Wodociągów zwrócił uwagę na wykorzystanie osadów ściekowych w aspekcie odnawialnych źródeł energii. 

Prof. dr hab. inż. Jan Helamnn z Politechniki Śląskiej przedstawił innowacyjny sposób zagospodarowania osadów, który znalazł zastosowanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. 

W dalszej część spotkania omówiono wymagania, korzyści oraz zagrożenia związanie z termicznym zagospodarowaniem osadów ściekowych. Dr inż. Jolanta Latosińska przedstawiła uwarunkowania prawne, techniczne oraz ekonomiczne dotyczące współspalania osadów. O odzysku fosforu z termicznie przetworzonych osadów ściekowych mówił dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK, z Politechniki Krakowskiej. 

Obradom towarzyszyła rzeczowa dyskusja, a zwieńczeniem dwudniowych spotkań był wyjazd techniczny do trzech instalacji: słonecznej suszarni w Żarach i w Żaganiu oraz suszarni VOMM turbo i spalarni osadów ściekowych w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji.

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij