PL

EN

Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji

Data 15.10.2012

PODSUMOWANIE IX EDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:
„TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI”
„Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę”
Wrocław, 15 - 17 października 2012

W dniach 15-17 października 2012 r. we Wrocławiu odbyła się dziewiąta edycja międzynarodowej konferencji szkoleniowej „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Zasadniczym celem spotkania było podsumowanie i przekazanie doświadczeń z niemal 6-cio letniego okresu starań o urzeczywistnienie planów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w Polsce, zaplanowanych w ramach tzw. listy indykatywnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007 – 2013. Okazja ku temu była doskonała gdyż wszystkie projekty budowy ITPOK, które w II połowie 2010 roku przeszły etap wewnętrznej kwalifikacji (Szczecin, Bydgoszcz, Konin, Białystok, Poznań i Kraków) znajdują się obecnie w fazie rozpoczęcia kontraktu albo w końcowym etapie przed przystąpieniem do budowy. Każdy z beneficjentów, który przeszedł trudną drogę do wyłonienia wykonawcy wzbogacił się o niezwykłe cenne doświadczenia, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Doświadczenia te mają wielką wagę dla przyszłych projektów, których w zapisach obecnych wojewódzkich planów gospodarki odpadami nie brakuje. Mowa jest o bogatej wiedzy, której dotąd w kraju nie było, podobnie jak nie było spalarni odpadów komunalnych. Doświadczenia te prezentowane były zarówno indywidualnie dla każdego z projektów jak i kompleksowo w postaci szerokiej dyskusji panelowej, w której udział wzięli: przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za realizację pionierskich projektów, ich beneficjenci, specjaliści prawa w dziedzinie zamówień publicznych i PPP, przedstawiciel JASPERS oraz reprezentant oferentów, którzy brali udział w przetargach na zaprojektowanie i budowę ITPOK. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom wyniesionym z fazy przetargowej, która była niezwykle trudna, ale i mocno pouczająca. Bardzo wartościowe, szczególnie w aspekcie najnowszych projektów budowy ITPOK, były cenne doświadczenia miasta Poznania. Projekt poznański jako jedyny łączy w sobie dotację z Funduszu Spójności z udziałem kapitału prywatnego i to jak wskazywały relacje w sposób bardzo optymistyczny dla przyszłych tego typu modeli finansowania projektów ITPOK. Warto odnotować, że szereg tych doświadczeń, czy to z etapu trudnej i żmudnej fazy przetargowej, czy też tak specyficznych jak w przypadku projektu dla miasta Poznania zostanie odpowiednio opisanych i udostępnionych w postaci swojego rodzaju „map drogowych” z całą pewnością przydatnych przyszłym realizatorom projektów, planowanych w perspektywie finansowania na lata 2014 – 2020. Program IX edycji uzupełniały ponadto liczne specjalistyczne referaty związane z problematyką budowy i eksploatacji spalarni odpadów komunalnych, w tym specjalna sesja poświęcona problematyce zagospodarowania stałych odpadów procesowych. W podsumowaniu konferencji padały słuszne i liczne opinie, że minione 6 lat w rozwoju indykatywnych projektów budowy ITPOK w naszym kraju uznać należy, wobec szeregu specyficznych uwarunkowań, za sukces tych beneficjentów, którzy się nie poddali i pokonali tak liczne przeszkody. W aneksie konferencji, w jej trzecim dniu, cześć uczestników mogła bezpośrednio obejrzeć pracę spalarni odpadów w niedaleko położonym od Wrocławia Großräschen. Zwiedzanie tej nowej instalacji, uzupełnione szeregiem pytań i odpowiedzi trafnie zamknęło część teoretyczno-dyskusyjną konferencji.
Za rok X – jubileuszowa konferencja. Już teraz zapraszam. Z dużym optymizmem oczekiwać będziemy na prezentację kolejnej fazy rozwoju projektów indykatywnych, w tym na doświadczenia związane z pozyskaniem przez nie pozwoleń na budowę. Przede wszystkim jednak oczekiwać będziemy kolejnych projektów ITPOK, czerpiących z bogatych doświadczeń poprzedników, tak niezbędnych dla wypełnienia przez krajową gospodarkę odpadami komunalnymi szeregu wymagań prawa wspólnotowego. 

Podsumowanie przedstawił:

Dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing
Opiekun naukowy IX edycji Konferencji

 

 

WSPÓŁPRACA

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy wrocławskiego spotkania mieli okazję obejrzeć instalacje termicznego przekształcania odpadów w Großräschen.

E.ON jako gospodarz zwiedzanej instalacji pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i  zaangażowanie w konferencje

 

PARTNER GENERALNY


PARTNERZY


SPONSORZY

 

 

Zdjęcia

Współpraca

Partner generalny

Partner

Sponsor

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij