PL

EN

Szkolenie "Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych"

Data 06.11.2012

Burzliwe dyskusje towarzyszyły drugiemu spotkaniu z cyklu szkoleń dotyczących nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi , które odbyło się w dniach 6-7 listopada 2012 r., w Lublinie. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób, głównie reprezentantów administracji publicznej, związków międzygminnych, zakładów i przedsiębiorstw komunalnych.  Szkolenie prowadzili: prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, p. Marian Stani – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, radcy prawni – p. Bogusław Dziadkiewicz oraz Paweł Michalski. Najlepiej ocenionym w ankietach wystąpieniem był referat prof. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego. Ożywione dyskusje i liczne pytania z sali wywołało wystąpienie p. Marina Staniego, który opowiadał o doświadczeniach z wprowadzania i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Duże emocje wzbudziły kwestie związane z kosztami wprowadzenia i funkcjonowania nowego modelu gospodarowania odpadami oraz tematy dotyczące przygotowania i przeprowadzania przetargów. Poniżej zamieszczamy prezentacje wykładowców dostępne uczestnikom lublińskiego spotkania.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniu. Zapraszam do udziału w innych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Abrys. Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej


Z poważaniem,
Magdalena Filipkiewcz
Specjalista ds. organizacji szkoleń i konferencji

 

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij