PL

EN

Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Data 23.09.2013

Podsumowanie VII Konferencji

VII cykliczna konferencja pod hasłem „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów” odbyła się w dniach 23 do 25 września 2013 r. w uroczym mieście Toruniu. Wieczorne zwiedzanie tego miasta odkryło na nowo jego niepowtarzalne uroki, które pozostaną niewątpliwie miłym i trwałym wspomnieniem.

Wspomnieniem, mam nadzieję o dużym znaczeniu praktycznym dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków, instalacji suszenia i spalania osadów, dla projektantów tego rodzaju instalacji i przyszłych inwestorów w tym zakresie, pozostaną wygłoszone w ramach tej konferencji wykłady, dyskusje w trakcie jej obrad jak i w kuluarach oraz liczne wnioski, jakie z tej Konferencji wynikają. Obejmowały one obszerne spektrum zagadnień związanych z szeroką rozumianą gospodarką osadami ściekowymi; od konieczności opracowania jej strategii na najbliższe lata uwzględniając wnioski wynikające z dotychczasowego dorobku, optymalizacji efektywności i dyspozycyjności instalacji suszenia i spalania osadów, weryfikacji wytycznych dla podejmowania koncepcji i projektów budowy nowych tego rodzaju instalacji po przyszłościowo zorientowane metody odzysku fosforu. Zagadnienia te były szeroko omawiane przez liczne grono wykładowców reprezentujących nie tylko uznane autorytety profesorskie, ale także przez licznych przedstawicieli z zagranicy i głównie krajowych eksploatatorów. Istotny wkład w dorobek tej konferencji wnieśli także Przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, za co serdecznie dziękuję.

Nie trudno było zauważyć, co w podsumowaniu tej Konferencji nie sposób nie podkreślić, dojrzałości reprezentowanej przez krajowych eksploatatorów suszarni i spalarni osadów. Przejmowane całkiem niedawno do eksploatacji suszarnie i spalarnie osadów, pełne zagadek i chorób wieku dziecięcego stają się obecnie w rękach eksploatatorów coraz lepiej opanowanymi i efektywnymi instalacjami. Dowodów na to nie brakowało w trakcie obrad konferencji. Zdobyte doświadczenia eksploatacyjne, chętnie prezentowane i przekazywane obecnym, ale i przyszłym eksploatatorom suszarni i spalarni osadów to zasadnicza i najistotniejsza cześć bogatego dorobku tej Konferencji.

W aneksie Konferencji odbyły się tym razem 3 wyjazdy techniczne. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się ze świeżo przekazaną do eksploatacji suszarnią osadów pracującą w Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Toruniu, spalarnią osadów pracującą na terenie Oczyszczalni Ścieków „Fordon” w Bydgoszczy oraz metodą termicznej hydrolizy osadów CAMBI prezentowaną na przykładzie instalacji w Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy.

Wszystkim Uczestnikom zakończonej VII Konferencji, autorom szeregu bardzo interesujących i wartościowych referatów, sponsorom serdecznie dziękuję.

Zapraszam za rok na kolejną VIII edycję tej Konferencji.

Dr inż. Tadeusz Pająk

Opiekun naukowy konferencji

Zdjęcia

Współpraca

Sponsor generalny

Partner generalny

Sponsorzy

Sponsor vouchera turystycznego

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij