PL

EN

Nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Data 17.02.2012

W dniu 17 lutego 2012 r. w Poznaniu odbyło się szkolenie związane z nowymi obowiązkami gmin wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt.

Uczestnicy szkolenia reprezentowali podmioty najbardziej zainteresowane problematyką ochrony zwierząt. Byli to przedstawiciele samorządów gminnych, kadra schronisk dla bezdomnych zwierząt, przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej i organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce). Obecność przedstawicieli tak różnych grup dała możliwość do zdefiniowania największych problemów wynikających z prób realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja ustawy dotknęła wszystkie reprezentowane grupy, czego dowodem była ożywiona dyskusja przez cały czas trwania szkolenia.
Przedstawiciele gmin wskazywali na trudności w prowadzeniu działań interwencyjnych w sprawie zwierząt, nie tylko domowych i bezdomnych ale także zwierząt dzikich. Uczestnicy szkolenia wzajemnie przekazywali sobie swoje doświadczenia na tym polu a przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej wskazywali na możliwości rozwiązania tych problemów i współdziałania w tym względzie w ramach procedur stosowanych w sytuacjach kryzysowych.
Głównym tematem szkolenia były zagadnienia związane z nowym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Na przykładzie szczecińskiego projektu tego programu uczestnicy przeanalizowali możliwe sposoby realizacji poszczególnych zadań ustawowych.  Rozważaniom na ten temat towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników szkolenia wskazujących na specyficzne uwarunkowania w poszczególnych gminach.
Po zakończeniu szkolenia rozpoczął się okres 14 dniowych konsultacji, podczas których uczestnicy szkolenia kontaktują się z trenerem w celu skonsultowania projektowanych zapisów programu i innych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.

 

dr inż. Anna Kiepas-Kokot
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij