PL

EN

Niderlandzkie Seminarium

Data 22.11.2011

Gospodarka odpadami w praktyce

22 listopada 2011 r., drugiego dnia kongresu ENVICON odbyło się Niderlandzkie Seminarium pt. "Gospodarka odpadami w praktyce", które zostało zorganizowane przy współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów. W tym wydarzeniu uczestniczył Marcel Kurpershoek, Ambasador Królestwa Niderlandów, przedstawiciele holenderskiego Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji Królestwa Niderlandów (NL Agencja) oraz polskiego Ministerstwa Środowiska. Nie zabrakło również reprezentantów holenderskich firm związanych z gospodarką odpadami. Moderatorem Seminarium był Herman Huisman z NL Agecji. Mówcy zaprezentowali obecną sytuację gospodarki odpadami w Królestwie Niderlandów i pojawiające się problemy, a także wskazali praktyczne ich rozwiązania. Małgorzata Szymborska z Ministerstwa Środowiska omówiła problemy związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Podczas drugiej części Seminarium firmy holenderskie zaprezentowały najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu. Zwieńczeniem dnia była dyskusja na Sali obrad, jak również rozmowy prowadzone podczas cocktailu, gdzie polskie i zagraniczne firmy mogły wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Zdjęcia

Organizatorzy

Partnerzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij